23 czerwca 2022 w sali gimnastycznej naszej szkoły, odbyło się pożegnanie klas 8.

Uczniowie, którzy zdobyli średnią minimum 4.90 oraz zachowanie wzorowe otrzymali tarcze.
Mateusz Jurach otrzymał tytuł Noblisty w dziedzinie matematyki i informatyki,
Natalia Mączka oraz Dorian Niciak otrzymali Nobla w dziedzinie fizyki
Ewa Bogacz otrzymała tytuł Najlepszej Uczennicy SP 76
Szymon Radzikowski został Najlepszym Sportowcem SP 76

W przerwach między wręczaniem świadectw i nagród uczniowie:

Milena Wawrzyniak, Hanna Nowak, Ryszard Kępa, Dorian Niciak, Szymon Michalski oraz uczniowie klasy 1,
umilali czas prezentacjami artystycznymi.