02. kwietnia 2022 przypada
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
z tej okazji
Wybieramy Najpiękniejszą Książkę dla Dzieci
SP76 we Wrocławiu!
Od 01.04 do 05.04 kwietnia każdy uczeń może zgłosić swoją jedną ulubioną książkę. Karteczkę z tytułem i autorem książki przynosimy do biblioteki szkolnej. Proszę na karteczce napisać również swoje imię i nazwisko oraz klasę. Wśród osób głosujących wylosowane zostaną trzy drobne upominki
Ogłoszenie najpiękniejszej książki dla dzieci uczniów SP76 odbędzie się 06.04 2022.
Ewa Wojtuś