Ważne informacje:

Kliknij żeby pobrać

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

 

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne

 

Egzamin ósmoklasisty – dostosowania

Kliknij żeby pobrać

 

Załącznik 3a – Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego