logo-zdolny-slazak2-378x493

18 października 2022 rozpocznie się kolejna edycja dolnośląskich  konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak, która obejmuje  9 osobnych konkursów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii.

Są to konkursy o zasięgu wojewódzkim. Składają się z 3 etapów – eliminacji szkolnych, etapu powiatowego i finału wojewódzkiego. W konkursach mogą brać uczniowie klas 4 – 8.
Każdy z konkursów ma swój regulamin, zakres wymagań oraz literatury.

Na oficjalnej stronie konkursu: zdolnyslazak.edu.pl oraz na stronie Naszej Szkoły: sp76.wroclaw.pl znajdują harmonogram konkursu oraz regulaminy.

Konkursy wymagają wysokich umiejętności i wiedzy z poszczególnych przedmiotów,
a laureaci konkursów cieszą się dużymi przywilejami: najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, z których uczeń uzyskał tytuł laureata; zwolnienie
z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty; przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Finalista konkursu otrzymuje dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Serdeczna prośba do uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie lub konkursach –  prosimy o przemyślane i racjonalne podejście do deklaracji udziału w konkursach
i zapoznanie się z ich regulaminami. Niech to będzie dziedzina w których uczeń/uczennica
ma szansę wykazać się umiejętnościami i wiedzą.

Na stronie szkoły (jako załącznik) lub u wychowawcy można otrzymać deklarację udziału
i kartę zgłodzenia ucznia do konkursu
(czterostronicowa). Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia – 29 września 2022 (czwartek). Eliminacje szkolne trwają kilka dni

i wymagają przygotowania odpowiedniej liczby arkuszy, zaplanowania i przygotowania miejsc, sal oraz zmiany organizacji zajęć.   REGULAMIN KONKURSU


HARMONOGRAM


KARTA ZGŁOSZENIA


DEKLARACJA UDZIAŁU