REGULAMIN KONKURSU

„GPS po zawodach”

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
Patronat honorowy: Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Uczestnicy konkursu – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Wrocławia i powiatu wrocławskiego

I etap (szkolny)
Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną o zawodach nauczanych w szkołach ponadpodstawowych Wrocławia.

Termin zgłaszania się do konkursu do 10.11.2022

Termin oddawania prac do 25.11.2022

Wykaz zawodów dostępny jest na stronie www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce „Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu”/ „Zawody nauczane we Wrocławiu”. ( http://www.doradcy-wroclaw.pl/index.php/szkoly-ponadpodstawowe-we-wroclawiu/58-szkoly-ponadpodstawowe-2/150-zawody-nauczane-we-wroclawiu)

Kryteria oceny prezentacji przez Szkolną Komisję Konkursową (max 10 pkt.):
1. Zakres tematyczny pracy– 7 pkt.:
a) nazwa zawodu,
b) zadania, czynności wykonywane w ramach wybranego zawodu,
c) warunki pracy, środowisko pracy (np. praca w budynku, na zewnątrz, czas pracy itp),
d) zalety i wady danego zawodu (możliwości znalezienia zatrudnienia, możliwości awansu, możliwość podnoszenia kwalifikacji, wynagrodzenie itp.),
e) ścieżka kształcenia zawodowego (kontynuacja nauki po szkole podstawowej, studia, kursy kwalifikacyjne itp.).
2. Forma pracy (rozwiązania graficzne, komunikatywność i sposób przekazu informacji, estetyka pracy)- 3 pkt