Tytuł: I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BAŚNIOPISARZEM

Drodzy Uczniowie,

zachęcam do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

Celem konkursu jest:

Wydarzenie zostało objęte m.in. honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 stycznia 2023r.

Przebieg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.konkurs.psp2.radom.pl/ i w tomiku baśni pokonkursowych.

Wymagania konkursowe:

Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

Szczegółowe informacje na temat konkursu można odnaleźć na stronie internetowej :

http://konkursl.psp2.type.pl/public_html/konkurs

Sylwia Kondek-Zając