Drodzy Uczniowie,

jak już wiecie, rok 2023 został ustanowiony rokiem Wisławy Szymborskiej.

Nasz Szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu „MISTRZYNI SZYMBORSKA”.

W związku z tym, od stycznia 2023 do czerwca 2023, będziemy uczestniczyć w szeregu działań, mających na celu popularyzację utworów poetyckich Noblistki. 

Pierwszym działaniem, jakie proponuję, jest udział w konkursie na najładniejszy audiobook.

Konkurs jest skierowany do Uczniów klas 4.-8.

Zadaniem uczestnika jest nagranie własnej interpretacji głosowej wybranego utworu Wisławy Szymborskiej.

WAŻNE! Proszę zadbać o jakość nagrania (postarać się wyeliminować dźwięki otoczenia oraz zadbać o odpowiednią głośność). 

Plik z nagraniem przesyłamy do Pani Sylwii Kondek-Zając, na adres: sylkon5260@edu.wroclaw.pl (do 28.02.2023r.)

Nagrania zostaną ocenione w dwóch kategoriach: 

I 4.-6.

II 7.-8.

Wyniki zostaną ogłoszone na początku marca 2023, na stronie internetowej szkoły.

Sylwia Kondek-Zając

szkolny koordynator ogólnopolskiego projektu „MISTRZYNI SZYMBORSKA”

Sylwia Kondek-Zając

nauczycielka języka polskiego

sylkon5260@edu.wroclaw.pl

Koordynator ogólnopolskiego projektu „MISTRZYNI SZYMBORSKA” w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „MISTRZYNI SZYMBORSKA”

Cele:

Forma pracy:

 Czas trwania projektu: styczeń 2023 – czerwiec 2023 (w wyjątkowych sytuacjach projekt może być realizowany od września do grudnia 2023, nie dłużej jednak niż trwa rok Wisławy Szymborskiej).

Zasady szczegółowe:

Szkoła, przystępująca do projektu, zobowiązuje się do zrealizowania w podanym terminie przynajmniej jednego działania o charakterze kulturalnym, poświęconego życiu i/lub twórczości Wisławy Szymborskiej.

 Formy i metody realizacji projektu są uzależnione od decyzji szkolnego koordynatora lub koordynatorów projektu w porozumieniu z uczniami. Rezultaty pracy publikowane będą
w grupie na FB pod nazwą Projekt MISTRZYNI SZYMBORSKA lub na stronach zaangażowanych szkół, a następnie udostępniane w grupie. Istotne jest, by w realizację zaplanowanych działań zaangażować uczniów i pozwolić im na współdecydowanie o kształcie wydarzenia. Projekt może być realizowany online, hybrydowo lub stacjonarnie. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział ich dziecka w projekcie oraz publiczne udostępnianie wizerunku ucznia. Grupa utworzona na FB służy do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się zorganizowanymi działaniami. Zabronione jest w niej stosowanie jakiejkolwiek formy obrażania innych. Niedopuszczalna jest przemoc słowna. Nad porządkiem w grupie czuwają jej Administratorki. Dopuszcza się promowanie projektu w mediach lokalnych z zaznaczeniem ich organizatora. Każda szkoła, realizująca projekt, otrzyma zaświadczenie uczestnictwa po jego zakończeniu.