Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Ważne informacje:

Kliknij żeby pobrać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)
z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Kliknij żeby pobrać

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

 

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne

 

Egzamin ósmoklasisty – dostosowania

Kliknij żeby pobrać

 

Załącznik 3a – Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Kliknij żeby pobrać

Załącznik 3d – Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 2b rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

 

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z matematyki
od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki
obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego
od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego
obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

Skip to content