Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają to swojemu nauczycielowi matematyki do 6 IX 2023.

Skutecznym zgłoszeniem ucznia do konkursu jest przyniesienie podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział w konkursie oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Zgoda na udział w XXI Maratonie Matematycznym

Skip to content