Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Ważne terminy:

  • zgłaszanie szkół do 24 listopada 2023 roku 
  • Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2023 roku 

Informacje od Organizatorów:

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych. Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli, jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 1 do 8. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.

ZAPISY w szkole do 20.11.2023r. (do 24.11 nauczyciel przesyła wypełniony formularz do organizatorów).

Chęć udziału w konkursie zgłaszamy do Pani Sylwii Kondek-Zając (w szkole, poprzez dziennik elektroniczny lub pod adresem: sylkon5260@edu.wroclaw.pl).

 

Sylwia Kondek-Zając 

Skip to content