Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Szanowni Państwo,
zachęcam  do wzięcia udziału we Wrocławskim Konkursie Recytatorskim Poezji Wisławy Szymborskiej.
 
Regulamin Konkursu
Są katalogi katalogów.
Są wiersze o wierszach.
Są sztuki o aktorach grane przez aktorów.
Listy z powodu listów.
Słowa służące objaśnianiu słów.
Mózgi zajęte studiowaniem mózgu.
Są smutki zaraźliwe podobnie jak śmiech.
Papiery pochodzące z przemiału papierów.
Zobaczone spojrzenia.
Przypadki odmieniane przez przypadki.
Rzeki duże z poważnym udziałem niedużych.
Lasy po same brzegi porośnięte lasem.
Maszyny przeznaczone do wyrobu maszyn.
Sny, które nagle budzą nas ze snu.
Dobre zdrowie konieczne w powrocie do zdrowia.
Schody na tyle w dół, na ile w górę.
Okulary do szukania okularów.
Wdech i wydech oddechu.
I niechby bodaj od czasu do czasu
nienawiść nienawiści.
Bo koniec końców
niewiedza niewiedzy
i ręce zatrudnione umywaniem rąk.
 
  (Wisława Szymborska, Wzajemność)
 
Cele Konkursu:
 Zasady uczestnictwa
 
Konkurs jest adresowany do Uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Przeprowadzony zostanie dla dwóch kategorii wiekowych (kl. IV-VI oraz VII-VIII).
Każda Szkoła, w wyniku wewnętrznych eliminacji przeprowadzonych przez koordynatorów szkolnych, zgłasza do etapu miejskiego dwóch Uczniów (jednego w kategorii klas IV-VI i jednego Ucznia w kategorii klas VII-VIII).
Repertuar Uczestników obejmuje jeden wybrany wiersz Wisławy Szymborskiej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut).
 
Kryteria oceny Uczestników:
Ważne terminy
 

Ważne terminy

Zgłoszenia Uczestników prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 08.12.2023r.

Zgłoszenia należy dokonać, wysyłając wiadomość na adres: sylkon5260@edu.wroclaw.pl

Przesłuchania Uczestników odbędą się 15.12.2023r. w Szkole Podstawowej nr 76
z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

 
Jury powołane przez Organizatora uda się na obrady zaraz po przesłuchaniu Uczestników. Wyniki zostaną podane tego samego dnia.
Przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych: I, II, III miejsce ( w dwóch kategoriach: kl. IV-VI oraz VII-VIII) oraz dwóch wyróżnień (po jednym w danej kategorii).
Od decyzji Jury nie ma odwołania.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych Uczestnika oraz jego wizerunku (w celu publikowania wyników Konkursu na stronie internetowej SP 76 oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook).
Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik oraz Opiekun zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.
Organizator Konkursu
Sylwia Kondek-Zając
sylkon5260@edu.wroclaw.pl
Skip to content