zDolny Ślązak

18 października 2022 rozpocznie się kolejna edycja dolnośląskich  konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak, która obejmuje  9 osobnych konkursów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Są to konkursy o zasięgu wojewódzkim. Składają się z 3 etapów – eliminacji szkolnych, etapu powiatowego i finału wojewódzkiego. W konkursach mogą brać uczniowie […]

ZEBRANIA

    Klasa 3b termin zebrania 20.09.2022 o godzinie 17.00 ————————————————————————————–   31 stycznia 2023r. 1 lutego 2023r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Ważne informacje: ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 15 lipca 2022 r.w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanegow roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024   Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne   Egzamin ósmoklasisty – dostosowania   Załącznik 3a – Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

KLIKNIJ ŻEBY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych. Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na: przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w […]