ZEBRANIA

SPOTKANIA Z  RODZICAMI odbędą się dnia 31.01.2023r. o godz. 17.30 wg harmonogramu: W GODZINACH: Klasa Wychowawca Nr Sali I a D. Sroczyńska – Chajewska 14 I b M. Dunaj 12 II b A. Prokop 15 III a G. Kalbarczyk 16 III b I. Latko – Bożek 13 IV a M. Młochowska 17 IV c E. […]

KARTA ROWEROWA

KLASY IV Treści przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową przerabiane są na lekcji techniki w klasie IV. (Zał. 1) Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Odbywa się w szkole. 1. Część teoretyczna składa się z 25 pytań w formie testu. 2. Test praktyczny na rowerze potwierdzający umiejętność poprawnej jazdy, manewrów i obsługi roweru. […]

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Ważne informacje: W związku ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2022r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty: „Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących […]

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

KLIKNIJ ŻEBY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych. Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na: przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w […]