Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Facebook SP76
Szukaj
Close this search box.

POWSTAŃCY 44 – PROJEKT EDUKACYJNY

  Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel-koordynator z danej placówki. Cele ogólne projektu – rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, – budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych, – uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie, – realizacja podstawy programowej, – rozwijanie kompetencji kluczowych. Zadania […]

MISTRZYNI SZYMBORSKA

Zapraszam Uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie “Kolaż inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej”.  Jest to kolejne działanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu “MISTRZYNI SZYMBORSKA”. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej w technice kolażu inspirowanego postacią i twórczością Wisławy Szymborskiej. Prace konkursowe mogą mieć formę kolaży tradycyjnych (wyklejanych) lub cyfrowych (dostarczonych w postaci wydruku). Format […]

XIX EDYCJA Dolnośląskiego KONKURSU LITERACKIEGO „MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

Organizator: Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu Liceum Salezjańskie we Wrocławiu „Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”, „TVP Wrocław” Mecenat: prof. Jan Miodek Patronat honorowy: Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego Jarosław […]

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna

                                          Preambuła Główna idea Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej, to wprowadzenie młodych ludzi w krąg wysokiej kultury intelektualnej. Ogłada, elokwencja, znakomite wyrażanie się były od zawsze synonimem swego rodzaju arystokratyzmu ducha. Retoryka to jednak coś więcej niż jedynie sztuka efektownego władania słowem. To przede wszystkim porządne, precyzyjne rozumowanie, które prowadzi jej użytkownika do duchowej suwerenności. Stanowi bowiem oręż […]

zDolny Ślązak 2023/2024

16 października 2023 rozpocznie się kolejna edycja dolnośląskich  konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak, która obejmuje  9 osobnych konkursów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Są to konkursy o zasięgu wojewódzkim. Składają się z 3 etapów – eliminacji szkolnych, etapu powiatowego i finału wojewódzkiego. W konkursach mogą brać uczniowie […]

Olimpiada Matematyczna Juniorów 2023/2024

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części. 1. Część korespondencyjna Zadania tej części zamieszczone są poniżej. Ich rozwiązania (wszystkich lub części z nich) należy przesłać listem poleconym do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ – bezpośrednio lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora OMJ – najpóźniej dnia 16 października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) 2. […]

Skip to content