REKRUTACJA

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PŁYWACKIEJ

1. Bednarczyk Zofia  
2. Bobyk Karol   
3. Cendro Mateusz  
4. Chudy Gabriela
5. Chyryk Artur  
6. Cichosz Maksymilian  
7. Clarck – Ward Mathew
8. Danielak Antonina  
9. Dziubińska – Gałkowska Laura  
10. Gawroński Mateusz  
11. Herda Igor  
12. Januchta Maksymilian
13. Kopacz Maciej  
14. Macdonald Eve
15. Mankiewicz Rita  
16. Marciniak Maja
17. Otta Milena  
18. Rodak Tymon  
19. Suchar Aleksandra
20. Szłabowicz Emilia   
21. Tarnowski Filip  
22. Trojan Klim  
23. Turbański Bartosz
24. Tymińska Adrianna  
25. Wanik Alan   
26. Wereszczyńska Lilia
27. Wojtera Kinga
28. Zubczyński Aleksander
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH  DO KLASY PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
    1. Birkman Wiktoria
    2. Gołdyn Julia
    3. Lipska Pola
    4. Nosal Anna
    5. Pakuła Maja
    6. Sowińska Olga
    7. Stasik Anna
    8. Suprynowicz Paulina
    9. Wesołowska Zofia
    10. Zając Zofia
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASYDO KLASY PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW
    1. Biliniewicz Krzysztof
    2. Cichosz Aleksander
    3. Dyka Borys
    4. Furmaniuk Tomasz
    5. Korpacki Aleksander
    6. Kuczyński Błażej
    7. Łabęcki Dorian
    8. Majowski Bartosz
    9. Nowak Damian
    10. Sobański Antoni

{Play}W związku z powrotem klas 1-3 do nauczania stacjonarnego od 4 maja 2021r. przypominamy, że w szkole obowiązuje Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 76.

Ponadto informujemy, że:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję koronawirusem Covid- oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji, kwarantannie.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

5. Zmianie uległ plan lekcji. Plan został zaktualizowany w dzienniku elektronicznym. Prosimy o przyprowadzanie dzieci bezpośrednio przed lekcjami ( nie dotyczy uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej).

Czytaj więcej: PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SP 76

{Play} POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W CZASIE PANDEMII

Wskazówki dla rodziców
Każdego dnia uczymy się jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez całkiem nową rzeczywistość wokół nas. Towarzyszą nam przy tym nieprzyjemne emocje, jak: lęk, niepewność, poczucie zagrożenia, smutek. Podobnych uczuć doświadczają nasze dzieci (także te nastoletnie), dlatego ważne jest wsparcie ich ze strony nas dorosłych.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Dbając o siebie, dbamy o swoje dzieci. Spokojny dorosły ma większe szanse zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Rozumienie uczuć i potrzeb, które się za nimi kryją, pozwala na zaopiekowanie się nimi. Jak poradzić sobie z niepokojem, strachem, lękiem i paniką?
Praktyczne wskazówki odpowiadające na to pytanie znajdziecie Państwo w opracowanym przez specjalistów materiale, nieodpłatnie dostępnym pod poniższym linkiem:
https://nvclab.pl/w-glab-strachu/
Można też obejrzeć z dziećmi krótki film: Krótki film o koronawirusie dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM
W warunkach domowych, można także skorzystać z ćwiczeń relaksacyjnych i medytacji. W szerokiej ofercie dostępnej na kanałach You Tube, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam bezpłatny kanał mmJOGA Małgorzaty Mostowskiej, dla zachęty udostępniamy dwie praktyki:

Czytaj więcej: POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO

{Play} WYKAZ LEKCJI

1. 7:30 – 8:15
2. 8:20 – 9:05
3. 9:10 – 9:55
4. 10:00 – 10:45 -po lekcji przerwa obiadowa
5. 11:00 – 11:45 -po lekcji przerwa obiadowa
6. 12:05 - 12:50 -po lekcji przerwa obiadowa
7. 13:10 – 13:55 -po lekcji przerwa obiadowa
8. 14:10 – 14:55
9. 15:00 – 15:45
10. 15:50 – 16:35

{Play} Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu zDolnego Ślązaka
BIEL ADAM ------- zDolny Ślązak CHEMIA 35 WOJEWÓDZKI
BIEL ADAM ------- zDolny Ślązak FIZYKA 19 WOJEWÓDZKI
BIEL ADAM ------- zDolny Ślązak BIOLOGIA 27 WOJEWÓDZKI
BOROŃ MACIEJ ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 24 WOJEWÓDZKI
JURACH MATEUSZ ------- zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI 34 WOJEWÓDZKI
ŁACINA KAROL ------- zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI 34 WOJEWÓDZKI
MICHALSKI SZYMON ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 15 WOJEWÓDZKI
MIELCAREK MATEUSZ ------- zDolny Ślązak FIZYKA 16 WOJEWÓDZKI
NICIAK DORIAN ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 15 WOJEWÓDZKI
NIEPLOWICZ MAGDALENA ------- zDolny Ślązak FIZYKA 21 WOJEWÓDZKI
NIEPLOWICZ MAGDALENA ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 17 WOJEWÓDZKI
RAFALSKI JAN ------- zDolny Ślązak FIZYKA 19 WOJEWÓDZKI
ROJEK-NOWOSIELSKA JUSTYNA ------- zDolny Ślązak CHEMIA 28 WOJEWÓDZKI
ŚWIĄTCZAK JAKUB ------- zDolny Ślązak CHEMIA 30 WOJEWÓDZKI
WITTENBECK KRZYSZTOF ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 18 WOJEWÓDZKI
Serdecznie GRATULUJEMY!!!

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas 4-5
Wszystkich, którzy wyrazili we wrześniu 2020 r. zgodę na udział dziecka w "Programie dla szkół", informujemy, że istnieje możliwość odbioru ze szkoły mleka w dniu jego dostawy w godzinach od 14.00-17.00 z portierni szkoły. Grafik dostaw poniżej. Deklarację umożliwiającą odbiór mleka ze szkoły do końca zdalnego nauczania proszę podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 15.02.2021 r.

 

Zakres dat

Rodzaj dostarczonego produktu mlecznego

 

08-12.03.2021

mleko

mleko

mleko

mleko

 

15-19.03.2021

mleko

mleko

mleko

mleko

 

22-26.03.2021

jogurt

mleko

mleko

mleko

 

29-31.03.2021

jogurt

mleko

mleko

 

 

07-09.04.2021

jogurt

mleko

mleko

 

 

12-16.04.2021

jogurt

mleko

mleko

mleko

 

19-23.04.2021

kefir

mleko

mleko

mleko

 

26-30.04.2021

kefir

mleko

mleko

mleko

 

04-07.05.2021

kefir

mleko

mleko

 

 

10-14.05.2021

twarożek

mleko

mleko

 

 

17-21.05.2021

twarożek

mleko

mleko

 

 

07-11.06.2021

twarożek

mleko

mleko

 

 

           
Deklaracja Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Grafika na białym tle z napisem terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

Oryginalny tekst znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR37SvcJmkBLimglLOQxek6npZJd_3qVPur3JnxIsJqUYKUeVtW310dTmVI

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76