REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

WSPIERANIE UCZNIÓW ZDOLNYCH

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobywania tytułów i  odznak:

          - Noblisty - za szczególne osiągnięcia naukowe w ramach danego przedmiotu;

          - Omnibusa, Małego Omnibusa - za  wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin życia i nauki, potwierdzoną wygraną w szkolnym konkursie Omnibus;

          - Mistrza Sportu – za szczególne osiągnięcia sportowe;

          - Najlepszego ucznia – za najwyższą średnią ocen na koniec roku;

          - Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Najzdolniejszych uczniów obejmujemy indywidualnymi programami nauki. W roku szkolnym 2018/2019 jeden uczeń realizuje indywidualny program nauczania matematyki,  dwoje uczniów - języka angielskiego, dwie uczennice – wychowania fizycznego.

Nasi uczniowie uzyskują stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W roku 2018 Stypendium Prezydenta Wrocławia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego otrzymało troje uczniów, a jednej uczennicy przyznano Nagrodę Wójta.

W 2018 r. została utworzona 7 klasa uniwersytecka o profilu matematyczno-informatycznym. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia prowadza nauczyciele doświadczeni w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych i informatycznych. Uczniowie uczestniczą w olimpijskim kółku matematycznym i informatycznym prowadzonym wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu. W klasie realizowany jest autorski program nauczania matematyki.

W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne wzbogacające programy nauczania o niezbędne w przyszłości umiejętności kreatywnego myślenia, programowania oraz matematyki:

          „Lekcje twórczości – TRP w praktyce” – dla klas IV i VI

          „Mały programista w szkole podstawowej” – dla klas IV, V, VI

          „Innowacja matematyczno – informatyczna" -  dla klasy IV      

Uczniowie klas II i III dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach nauki pływania. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach innowacji pedagogicznej zajęciami nauki pływania w wymiarze jednej godziny tygodniowo objęci zostali również uczniowie klas I.

W celu rozwijania talentów i pasji sportowych naszych uczniów prowadzimy klasy o profilach: pływacka (klasy IV-VIII), piłka ręczna chłopców/piłka siatkowa dziewcząt (kl. VI), piłka nożna (kl. IV, V). Nasi sportowcy trenują w tygodniowym wymiarze 6 godzin w klasach piłkarskich i od 12 do 16 godzin w klasach pływackich, biorą udział w zawodach, turniejach, wyjeżdżają na obozy sportowe. W prowadzeniu klas, organizacji szkolenia i zawodów wspiera nas WKS Śląsk.  Każdego roku odbywa się Podsumowanie Sportowe Roku, podczas którego wyróżniamy najlepszych uczniów zawodników i wybierany jest najpopularniejszy sportowiec – uczeń naszej szkoły.

Nauczyciele naszej szkoły proponują uczniom zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania:

          - kółko matematyczne,

          - kółko robotyczne,

          - kółko historyczne,

          - kółko plastyczne,

          - kółko myślograficzne

          - kółko geograficzne

          - kółko informatyczne

          - kółko "My wrocławianie"

          - zajęcia sportowe:
            -- Szkolny klub Sportowy kl. I-III
            -- Szkolny klub Sportowy kl. IV-VIII
            -- „Sprawny Dolnoślązaczek” kl.
            -- Volleymania

Ponadto w naszej szkole wydawana jest gazetka szkolna „Szkoleś”, a praca przy jej tworzeniu daje możliwość doskonalenia warsztatu pisarskiego uczniom uzdolnionym w tym kierunku.

Od roku 2019 mamy w szkole prowadzony przez uczniów radiowęzeł, który ma służyć rozwijaniu zainteresowań muzycznych i dziennikarskich.

Od wielu lat współpracujemy z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecięcej przy Teatrze Kalambur, do którego wybrane klasy chodzą na warsztaty teatralne, doskonaląc tym samym warsztat sceniczny i mogą rozwijać zainteresowania i zdolności aktorskie.

Uczniowie, którzy chcą pomagać potrzebującym, inicjują działania w środowisku szkolnym i lokalnym i wspomagają różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne działają w szkolnym kole Wolontariusz „Caritas”. Działalność wolontariuszy obejmuje cztery obszary: praca w świetlicy szkolnej, wolontariat w przedszkolach, samopomoc uczniowska i organizacja  i udział w akcjach charytatywnych. Koło działa od 2009 roku i dwa razy otrzymało wyróżnienie we wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W roku szkolnym 2018/2019 liczy 64 wolontariuszy  i jest największym na Dolnym Śląsku.

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów:

          - Dolnośląski Konkurs Małego Programisty;

          - Konkurs "Wrocławskie Krasnale"

          - Wrocławski Turniej Ortograficzny Klas III;

          - Turniej Matematyczny Klas III;

          - "Konstrukcje świata" - międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny;

          - Dzielnicowy Konkurs Recytatorski dla klas IV - VI;

          - Międzyszkolne Zawody Pływackie dla uczniów klas III.

Ponadto uczniowie klas I - VIII mają możliwość uczestniczenia w ciągu całego roku szkolnego w rozmaitych konkursach przedmiotowych, do których przygotowują się przy wsparciu nauczycieli:

ogólnopolskie:

            - Alfik, Mat, Kangur, Max - z matematyki;

            - Olimpiada Matematyczna Juniorów;

            - Olimpiada Geograficzna;

            - "Multitest" z chemii i fizyki;

            - "Olimpus" i "Eureka" - z fizyki;

            - English Master, English High Flier, English Ace - z języka angielskiego;

            - "Destination Imagination";

wojewódzkie:

            - "zDolny Ślązaczek";

            - Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Maraton Matematyczny, Konkurs Matematyczny "KOMA";

            - Dolnośląski Konkurs Ekologiczny;

 powiatowe:

            - Konkurs historyczny dla klas VIII;

            - konkursy i rajdy  w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia;

szkolne:

            - dla  uczniów klas I - III:

            - Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II - III;

            - Szkolny Konkurs Ładnego Pisania dla klas I - III;

            - Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas młodszych;

            - Mały Omnibus;

            - dla  uczniów klas IV - VIII:

            - Szkolny Konkurs "Mistrz klawiatury";

            - Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej;

            - Szkolny Konkurs Recytatorski w językach obcych;

            - Omnibus;

            - konkursy fotograficzne.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76