FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

W ROKU SZKOLNYM

2020/2021


 

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.6.30-17.15 zgodnie z ramowym planem dnia:

  1. 6.30-8.30 – przychodzenie dzieci do świetlicy oraz wyjście na lekcje uczniów pierwszej zmiany, zajęcia własne dzieci: ciche czytelnictwo, gry planszowe i stolikowe, zabawy w kącikach zabaw,

  2. 8.30-9.00 – śniadanie,

  3. 9.00-10.00 – zajęcia programowe wynikające z rocznego planu wychowawczo-dydaktycznego świetlicy,

  4. 10.00-10.45 – zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (w zależności od pogody), zajęcia własne dzieci, ciche czytelnictwo, gry planszowe i stolikowe,

  5. 10.45-11.05 – wymiana grup wychowawczych związana z dwuzmianowością w kształceniu zintegrowanym,

  6. 11.05-12.30 – obiad dla pierwszej i drugiej zmiany,

  7. 12.30-13.00 – odrabianie lekcji,

  8. 13.00-14.00 – zajęcia programowe dla drugiej zmiany,

  9. 14.00-16.00 – zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, zajęcia własne dzieci,

  10. 16.00-17.15 – rozchodzenie się dzieci do domów, porządkowanie Sali.

Dzieci przed lekcjami i po lekcjach przychodzą do świetlicy na parterze, przy zejściu do szatni.