REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY W DRUGIM SEMESTRZE 2021/2022 ROKU

 

obrazek zapożyczony ze strony stylowi.pl

I. REGULAMIN ŚWIETLICY I KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY.

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Mogą do niej uczęszczać dzieci z klas I – VIII.

2. Warunkiem zapisana dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców ⁄ opiekunów prawnych karty zapisu.

3. Świetlica  w roku szkolnym 2021 ⁄ 2022 jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 – 17.15.

Rodzice  ⁄  opiekunowie prawni mają obowiązek punktualnie odebrać dziecko ze świetlicy.

Każde spóźnienie osoba odbierająca potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku grupy.

4. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy, nie wcześniej niż o godzinie 6.30, do czasu wyjścia na zajęcia, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia pisemnych informacji.

a〉 w momencie pobytu grupy na boisku rodzic / opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy opiekującemu się grupą,

b〉 w przypadku braku kontaktu o godz.17.15 z rodzicami / opiekunami prawnymi i innymi upoważnionymi do odbioru osobami, zostaje wszczęta procedura postępowania o przekazaniu dziecka.

5. Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia należy przekazywać w formie pisemnej na osobnej kartce ze ściśle określoną datą, danymi personalnymi osoby odbierającej lub godziną samodzielnego wyjścia dziecka i podpisem rodzica / opiekuna prawnego. Osobą nieupoważnionym dzieci nie będą przekazywane.

6. O wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w karcie zapisu rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie poinformować wychowawców świetlicy oraz potwierdzić zmiany własnoręcznym podpisem.

7. Każde dziecko uczęszczające do świetlicy, a korzystające ze stołówki szkolnej zjada obiad pod opieką wychowawcy lub nauczyciela świetlicy. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w godzinach ustalanych wg planu lekcji klas, na początku roku szkolnego.

8.Dzieci przebywające w świetlicy przed lekcjami wypuszczane są samodzielnie wg planu lekcji, po rozpoczęciu się przerwy, z wyjątkiem:

– klas pierwszych, które we wrześniu odbierane są przez wychowawców,

– wyjść np. basen, do MDK, inne wyjść.

9. Telefony komórkowe mogą być używane wyłącznie za zgodą wychowawcy dyżurującego.

 

ANEKS nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej SP nr 76 we Wrocławiu

Do punktu 2.

2a) Karty zapisu do świetlicy rodzice mogą pobrać ze strony internetowej szkoły. Uzupełnioną kartę należy złożyć w świetlicy nie później niż 2 dni po zgłoszeniu dziecka.

 

Do punktu 5.

5a) Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

5b) W przypadku spóźnienia wywołanego losowym zdarzeniem, rodzic powinien telefonicznie powiadomić wychowawcę świetlicy o przewidywanym czasie spóźnienia.

 

Informacja: “ Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przyniesione z domu oraz oraz pozostawiane przedmioty”. Zostaje uzupełniona i zamieniona w dopisany punkt 10.

10. Obowiązuje zakaz przynoszenia do świetlicy własnych zabawek.Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiane przedmioty. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA O PRZEKAZANIU DZIECKA.

W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.15 wychowawca podejmuje następujące działania:
1. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Po konsultacji dziecko nadal przebywa w świetlicy pod opieką wychowawcy.
2. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dzieci zawiadamia dyrekcję, następnie policję.
3. Sporządza notatkę na temat zdarzenia i  podjętych działań.


KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY
https://www.sp76.wroclaw.pl/images/dokumenty/Karta_zapisu_do_swielicy.docx

 

II. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCACH IX - II

Wrzesień:

– 2.09 – 10.09 - Bądźmy bezpieczni, wakacyjne wspomnienia.
– 13.09 – 17.09 Jesteśmy u siebie. Grzeczność na co dzień.
– 20.09 – 24.09 Powitanie Jesieni
– 27.09 – 01.10 Bawimy się razem. Dzień chłopaka.


 Październik:

4.10 – 8.10  Szanujemy przyrodę.
– 11.10 – 15.10 Dzień KEN
– 18.10 – 27.10 Co niesie nam jesień? Kartofle, pyry i ziemniaki.
– 28.10 – 29.10 Pamiętamy...

Listopad:

– 02.11 – 05.11 Przyjaciele z bajek.
– 08.11 – 12.11 Moja ojczyzna.
– 15.11 – 26.11 Pluszowy Miś radzi.
– 29.11 – 30.11 Andrzejkowe tradycje.

Grudzień:

– 01.12 – 06.12 Co nam niesiesz Mikołaju?
– 07.12 – 22.12 Tradycje Bożonarodzeniowe przy świątecznym stole.

Styczeń:

– 10.01 -14.01 Pomóżmy im przetrwać zimę.
– 17.01 - 21.01 Łamigłówki dla każdej główki.
– 24.01 – 28.01 Zabawy na zimowe wieczory. Bezpieczne ferie.

Luty:

- 14.02 - 18.02 Zimowe dyscypliny sportowe.
- 21.02 - 28.02 W zdrowym ciele zdrowy duch.III.ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

Świetlica w roku szkolnym 2021/2022  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.6.30-17.15 zgodnie z ramowym planem dnia:
1.    6.30 - 8.30 – przychodzenie dzieci do świetlicy oraz wyjście na lekcje uczniów pierwszej zmiany, zajęcia własne dzieci: ciche czytelnictwo, zabawy w kącikach zabaw,
2.    8.30 - 9.00 – śniadanie,
3.    9.00 - 10.00 – zajęcia programowe dla pierwszej zmiany wynikające z rocznego planu wychowawczo-dydaktycznego świetlicy,
4.    10.00 - 10.45 – zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (w zależności od pogody), zajęcia własne dzieci, ciche czytelnictwo, 
5.    10.45 - 11.05 – wymiana grup wychowawczych związana z dwuzmianowością w kształceniu zintegrowanym,
6.    10.50 - 13.30 – obiad dla pierwszej i drugiej zmiany,

HARMONOGRAM OBIADÓW OD 08.09

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
IA

13.10 wych.

13.10 wych. 13.10 wych. 12.10 św. 11.05 św.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
IB

13.10 św.

12.10 św. 11.05 św. 13.10 wych. 13.10 wych.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
IIA

11.30 wych.

11.30 wych. 12.10 wych. 11.05 św. 11.05 św.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
IIB

12.30 św.

12.10 św. 12.10 św. 13.35 wych. 13.35 wych.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
IIIA

12.10 św.

13.25 św. 11.05 św. 12.20 wych. 11.20 św.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
IIIB

       11.05 św.

        12.20 wych.         13.10 wych.           13.10 św.        11.20 św.

*po obiedzie odpoczynek, czytelnictwo, odrabianie lekcji

7.    13.00 - 14.00 – zajęcia programowe dla drugiej zmiany wynikające z rocznego  planu wychowawczo - dydaktycznego świetlicy,
8.    14.00 - 16.00 – zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, zajęcia własne dzieci,
9.    16.00 - 17.15 – rozchodzenie się dzieci do domów, porządkowanie sali.

WYCHOWAWCY GRUP MOGĄ PRZESUWAĆ ZAJĘCIA DOSTOSOWUJĄC JE DO PLANÓW LEKCJI PROWADZONYCH KLAS

SZANOWNI OPIEKUNOWIE !

Bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci według przypisanych do danych klas wejść.


 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76