REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

PROGRAM EDUKACYJNY

„Bezpieczny Dolnoślązak”

Organizator Programu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizatorzy Programu

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

           Program będzie realizowany w okresie od listopada 2018 do kwietnia 2019 roku. Obejmuje min. współpracy z poniższymi instytucjami w ramach budowania relacji, zwiększenia świadomości uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
 • KW Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
 • Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
 • Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
 • Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
 • WORD we Wrocławiu,
 • WORD w Legnicy,
 • WORD w Wałbrzychu,
 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
 • Grypa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka,
 • Zakład Socjologii i Edukacji Uniwersytet Wrocławski,
 • TVP Wrocław,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
 • Związek Banków Polskich,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa,

            Projekt edukacyjny będzie obejmował działania wybrane z obszarach ujętych poniżej:

 1. Bezpieczeństwo w Internecie,
 2. Pierwsza pomoc,
 3. Bezpieczeństwo na drodze,
 4. Bezpieczny wypoczynek,
 5. Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych, np. pożar, powódź, gradobicie,
 6. Problematyka oszustw domowych,
 7. Ochrona danych osobowych,
 8. Problematyka uzależnień,
 9. Bezpieczne środowisko,
 10. Terroryzm,
 11. Elementy obronności.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76