REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Z ogromną radością informuję, że Uczennica klasy 7D - Zuzanna Kondraciuk - reprezentowała naszą Szkołę podczas Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego "Zabawa słowem. Słowem malowane" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia.

Zuzia przygotowała pracę plastyczną będącą wizualizacją utworu poetyckiego Wisławy Szymborskiej.

Dalszy harmonogram konkursowy przedstawia się następująco:

09.05.2022 – 13.05.04 weryfikacja zebranych prac oraz kart Uczestników.

16.05.2022 – 30.05.2022 (do godziny 10.00) Głosowanie Publiczności. W tym czasie Jury zapoznaje się z nagraniami występów i wyłania Finalistów Festiwalu.

01.06.2022 - Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do Finału na stronie internetowej Organizatora (www.talent.wroclaw.pl) oraz w oficjalnych mediach społecznościowych CKT.

Gala Finałowa odbędzie się w auli Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu. Planowana data: 15 czerwca 2022 r. W trakcie gali odbędzie się wernisaż prac plastycznych, prezentacja interpretacji literackich, wyłonienie Laureatów Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Zuzi gratulujemy ogromnego talentu oraz życzymy, by Komisja doceniła jej talent i zaangażowanie.

Sylwia Kondek-Zając