REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Regulamin szkolnego konkursu dla uczniów klas 1-5 na pracę plastyczną promującą zdrowe żywienie

 1. Zakres tematyczny:

Tematyka prac powinna dotyczyć wpływu żywienia na zdrowie człowieka i jednocześnie zachęcać do stosowania  zbilansowanej diety.

 1. Cel konkursu:

Propagowanie zdrowego żywienia poprzez różne formy plastyczne.

Cele szczegółowe:

 • wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowym żywieniu,
 • podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia,
 • kształtowanie nawyków zdrowego żywienia,
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy w zakresie zdrowego żywienia;
 • rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.
 1. Czas trwania konkursu i przedmiot konkursu:

Od 04 października 2021 r.  do 15 listopada 2021 r.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie samodzielnie przez ucznia (bez pomocy osób trzecich!) pracy plastycznej o tematyce odpowiadającej celowi konkursu, w:

 • formacie A3 lub A4,
 • technice: malarstwo, rysunek, wyklejanka, wycinanka,
 • materiał: papier, karton.

Prace należy dostarczyć do sali nr 15.

 1. Kryteria oceny:

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • pomysłowości i oryginalności,
 • czytelności przekazu,
 • estetyki wykonania.

Koordynatorzy  Programu dla szkół:

Izabela Latko-Bożek

Krystyna Zazula-Sielawska