REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Drodzy Uczniowie,

Towarzystwo Miłośników Wrocławia  poinformowało o XXVII EDYCJI WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA.
Temat przewodni konkursów w 2022r. : "Odkrywamy tajemnice miasta. Dawna Architektura Przemysłowa Wrocławia". 
Z regulaminami poszczególnych konkursów można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej:

Chęć udziału w konkursach proszę zgłaszać do:
 Pani Mirosławy Boluk (nauczyciel historii)
lub
Pani Sylwii Kondek-Zając (nauczyciel języka polskiego). Konkursy: XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów”, XXVIII Powiatowy Konkurs Krasomówczy oraz XXVII Powiatowy Konkurs „Moja mała ojczyzna”.

Sylwia Kondek-Zając