REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Drodzy Uczniowie,
zachęcam Was do wzięcia udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI”, w oparciu o myśl przewodnią:

„Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też”.

Andrzej Majewski


Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta Wrocławia

Dolnośląski Kurator Oświaty

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych


 1. Tematem konkursu jest jego myśl przewodnia
 1. Cele konkursu: 
 • rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów
 •  zainteresowanie uczniów poezją/prozą, poezją śpiewaną
 •  oswajanie uczniów z występami na scenie
 •  budowanie poczucia własnej wartości
 • propagowanie wśród uczniów szacunku do tradycji, dziedzictwa przodków, osiągnięć historii
 • poznawanie własnych korzeni i budowanie świadomości wpływu dziedzictwa na własne życie i światopogląd.
 • kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do członków rodziny, w tym swoich przodków

ZAKRES MERYTORYCZNYCH TREŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH OD UCZESTNIKÓW

Kształtowanie kultury języka i recytacji, interpretacja tekstu w języku polskim. Świadomy dobór prozy/poezji – dzieł literatury polskiej i światowej, odpowiadający myśli przewodniej konkursu: „Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też.” Kształtowanie wrażliwości artystycznej, propagowanie wśród uczniów szacunku do tradycji, dziedzictwa przodków, osiągnięć literatury i historii.

XII edycja konkursu. Archiwum poprzednich edycji: www.paxetbonum.pl/konkursy

 1. Zasady uczestnictwa: 
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VIII dolnośląskich szkół podstawowych
 • uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy dowolnych autorów
 • w kategorii „poezja śpiewana” (jedynie dla uczniów klas VII-VIII) należy zaprezentować dowolną kompozycję z podkładem muzycznym własnego wykonania lub nagranym na nośniku CD. Organizatorzy dysponują fortepianem. Ewentualne inne instrumenty, niezbędne do wykonania utworu, uczestnik organizuje we własnym zakresie.
 • uczniowie będą oceniani na dwu poziomach edukacyjnych: szkoły podstawowej klas IV-VI (kategorie: poezja i proza) oraz szkoły podstawowej klas VII-VIII (kategorie: poezja, proza, poezja śpiewana),
 • każda szkoła może zgłosić po trzech kandydatów do każdej z kategorii
 • zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1, 2 lub 3) oraz zgodę rodziców (załącznik nr 5, po zapoznaniu się z zał. nr 4), należy kierować do organizatorów konkursu do 06.05.2022 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując w tytule „zgłoszenie na konkurs recytatorski” i podając kategorię „proza, poezja lub poezja śpiewana”.                                                                    

Adres organizatora:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Przebieg konkursu: 

Przebieg konkursu jest dwustopniowy: 

 1. a) I etap: eliminacje szkolne do 29.04.2022 
 2. b) II etap: wojewódzki konkurs dla szkół podstawowych klas IV-VI w ZS nr 9, dnia 18.05.2022 r.; sala teatralna nr 29, godz. 10.00 
 3. c) II etap: wojewódzki konkurs dla klas VII-VIII szkół podstawowych w ZS nr 9, dnia 11.05.2022 r.; sala teatralna nr 29, godz. 10.00

 1. Kryteria oceny: komisja w liczbie 5-7 osób – uznane osobistości w dziedzinie literatury i sztuki aktorskiej we Wrocławiu, nauczyciele oraz przedstawiciele organizatora, dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 
 • dobór tekstu (związek z tematem, dobór umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów głosowych),
 • bezbłędne opanowanie pamięciowe recytowanego tekstu 
 • dykcja
 • prawidłowa artykulacja głosek. 
 • właściwe akcentowanie
 • interpretacja tekstu (m. in. modulowanie głosem, respektowanie znaków interpunkcyjnych, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu – intonacja frazy i zdania, właściwe tempo recytacji).
 • walory głosowe
 • samodzielne wykonanie akompaniamentu (poezja śpiewana)
 • ogólny wyraz artystyczny: wyeksponowanie przede wszystkim roli słowa, a nie np. gestu

 1. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III i wyróżnieni przez komisję. Kryteria oceniania i wyłonienia laureatów przedstawione zostały w punkcie 5 regulaminu.

 1. Nagrody dla laureatów:

Laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe podczas Gali Laureatów dnia 14.06.2022 o godz. 11.30 w Auli PWT przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu. Wybrani laureaci zaprezentują nagrodzone utwory. Lista prezentacji laureatów podczas gali zostanie podana do 7.06.2022 na stronie www.paxetbonum.pl. Spotkanie odbędzie się z udziałem władz miasta Wrocławia.

Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy w dniu konkursu, po jego rozstrzygnięciu.

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmiany przeprowadzenia konkursu – poprzez przesłanie nagrania z recytacją (bez przerw i łączeń) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konkurs recytatorski” oraz podaniem kategorii (poezja/proza), imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły i klasy.


Organizatorzy:

Zespół Szkół  nr 9 we Wrocławiu            Fundacja  “PAX ET BONUM”

ul. Krajewskiego 1                        al. J. Kasprowicza 26

51-690 Wrocław                        51-161 Wrocław

www.zs9.wroclaw.pl                    www.paxetbonum.pl

 

                                   Sylwia Kondek-Zając