REKRUTACJA

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

NASZ FACEBOOK

ŚWIETLICA ONLINE

REKRUTACJA

{Play} OLIMPIADA INFORMATYCZNA JUNIORÓW
Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do III stopnia OIJ

Jagoda Białek
Adam Biel
Maciej Boroń
Paweł Czujowski
Mateusz Jurach
Franciszek Kurlej
Karol Łacina
Jan Myszka
Igor Nowicki
Martyna Papierska
Justyna Rojek – Nowosielska
Mikołaj Wieczorek
Hanna Zając
Kamil Ziółkowski

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Dane pochodzą ze strony https://oij.edu.pl/

Zobacz również, co piszą o Olimpiadzie i sukcesie uczniów na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego https://ii.uni.wroc.pl/instytut/aktualnosci/288

 

{Play} LAUREACI I FINALIŚCI ZDOLNEGO ŚLĄZAKA - MATEMATYKA

Nieplowicz Magdalena - laureat
Wittenbeck Krzysztof - laureat
Boroń Maciej - finalista
Michalski Szymon - finalista
Niciak Dorian - finalista

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

{Play} XVI Olimpiada Matematyczna Juniorów 2020/2021 - PODZIĘKOWANIE

{Play} Z przyjemnością informujemy, że 7 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu I Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej.

Adam Biel 8d
Magdalena Nieplowicz 8d
Justyna Nowosielska-Rojek 8d
Martyna Papierska 8d
Jakub Świątczak 8d
Anna Wójcik 8a
Mikołaj Wysocki 8a

Drugi etap odbędzie się 26 marca 2021 o godz 10:00
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

{Play} Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu zDolnego Ślązaka
BIEL ADAM ------- zDolny Ślązak CHEMIA 35 WOJEWÓDZKI
BIEL ADAM ------- zDolny Ślązak FIZYKA 19 WOJEWÓDZKI
BIEL ADAM ------- zDolny Ślązak BIOLOGIA 27 WOJEWÓDZKI
BOROŃ MACIEJ ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 24 WOJEWÓDZKI
JURACH MATEUSZ ------- zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI 34 WOJEWÓDZKI
ŁACINA KAROL ------- zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI 34 WOJEWÓDZKI
MICHALSKI SZYMON ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 15 WOJEWÓDZKI
MIELCAREK MATEUSZ ------- zDolny Ślązak FIZYKA 16 WOJEWÓDZKI
NICIAK DORIAN ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 15 WOJEWÓDZKI
NIEPLOWICZ MAGDALENA ------- zDolny Ślązak FIZYKA 21 WOJEWÓDZKI
NIEPLOWICZ MAGDALENA ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 17 WOJEWÓDZKI
RAFALSKI JAN ------- zDolny Ślązak FIZYKA 19 WOJEWÓDZKI
ROJEK-NOWOSIELSKA JUSTYNA ------- zDolny Ślązak CHEMIA 28 WOJEWÓDZKI
ŚWIĄTCZAK JAKUB ------- zDolny Ślązak CHEMIA 30 WOJEWÓDZKI
WITTENBECK KRZYSZTOF ------- zDolny Ślązak MATEMATYKA 18 WOJEWÓDZKI
Serdecznie GRATULUJEMY!!!

Biblioteka szkolna zaprasza
Uczniów klas 7 i 8
na
Walentynkową Zabawę Cytatową

Rozpoznaj z jakich utworów pochodzą poniższe cytaty o przyjaźni i miłości. Podaj tytuł i autora cytowanego fragmentu. Odpowiedzi prześlij do 14.02.2021r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wśród czytelników, którzy odgadną wszystkie cytaty prawidłowo będą rozlosowane trzy drobne upominki walentynkowe. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie i terminie odbioru przez dziennik Vulcan.
Życzę udanej zabawy!

 

POBIERZ PLIK ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY KONKURSU

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Grafika na białym tle z napisem terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

Oryginalny tekst znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR37SvcJmkBLimglLOQxek6npZJd_3qVPur3JnxIsJqUYKUeVtW310dTmVI

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76