REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

ŚWIETLICA ONLINE

WROCŁAWSKIE KRASNALE

CAŁY WROCŁAW CZYTA

UWAGA!

"Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie" -materiały dla rodziców-znajdziecie Państwo w zakładce "pomoc psychologiczno-ped". Przypominam jednocześnie, iż w przypadku potrzeby wsparcia Państwa dziecka proszę o kontakt poprzez dziennik. Katarzyna Kowiel-Bombała, psycholog szkolny

                                      Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wwy/aktualnosci/16117,11-lutego-Dzien-Numeru-Alarmowego-112.html

11. lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego.
Jest to numer 112,
który funkcjonuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Obchody mają na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat właściwego korzystania z numeru 112.

Jak wynika ze statystyk, z roku na rok liczba zgłoszeń niezasadnie kierowanych na numer alarmowy spada, co oznacza, że kampanie promujące szeroko pojętą edukację, prowadzoną m.in. przez operatorów numerów alarmowych, przynoszą oczekiwane efekty.
Oto garść informacji statystycznych, z którymi warto się zapoznać. 

Według informacji podanych przez Instytut Transportu Samochodowego, w 2019 r. Europejczycy korzystali z numeru alarmowego prawie 150 milionów razy.
Z kolei przez ostatnie 11 lat wykonano na "112" ponad 1,5 miliarda takich połączeń.
Tylko w 2020 r. 1365 polskich operatorów numeru alarmowego odebrało 21 milionów zgłoszeń.

Niestety wciąż nie brakuje niefrasobliwego wykorzystywania numeru 112. Warto zatem przypomnieć, że alarmowy numer 112 wybieramy tylko w uzasadnionych wypadkach, które wymagają interwencji służb ratowniczych, czyli np. w sytuacji:
 • wypadku drogowego,
 •  pożaru, 
 •  obrażeń ciała i silnego krwawienia, 
 •  omdlenia i utraty świadomości, 
 •  porażenia prądem, 
 •  kradzieży, włamania, użycia przemocy, 
 •  rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję, 
 •  zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 
SKZ
 O DBI | SaferInternet
8. lutego 2022 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat Dzień Bezpiecznego Internetu przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Warto zwrócić uwagę, że powszechny dostęp do Internetu, jak również konieczność korzystania z jego zasobów, np. podczas pracy i nauki zdalnej, może przynieść wiele korzyści. Jednakże na użytkowników czyhają również zagrożenia, z których warto zdawać sobie sprawę. 
Oto niektóre z nich:
 • złośliwe oprogramowanie,
 • hejt,
 • materiały epatujące przemocą,
 • uzależnienie od Internetu,
 • możliwość kontaktu z internetowymi oszustami.

Co można zrobić, aby korzystanie z Internetu było bardziej bezpieczne?

 • aktualizuj oprogramowanie antywirusowe,
 • pamiętaj, że treści zamieszczone w sieci (zdjęcia, posty, komentarze) nigdy nie znikają na dobre z przestrzeni internetowej,
 • nie otwieraj załączników z nieznanych wiadomościach e-mail,  budzących wątpliwość co do nadawcy,
 • nie udostępniaj w Internecie swoich danych.

Co zrobić, aby dostęp do Internetu był bezpieczny?

 • aktualizuj oprogramowanie systemowe,
 • stosuj silne hasła dostępu do systemu oraz sieci domowych,
 • nie udostępniaj „sąsiadom” swojej sieci Internet (Wi-Fi).
 

 
Drugiego lutego obchodzony jest Dzień Pozytywnego Myślenia. 

Powstał z inicjatywy amerykańskiej psycholog, Kirsten Harrell, która w pracy zawodowej, bada wpływ pozytywnego myślenia na zdrowie oraz proces leczenia ludzi. Harrell doszła do wniosku, że optymiści są nie tylko mniej narażeni (np. na choroby serca czy depresję), ale też z reguły prowadzą zdrowszy tryb życia niż pesymiści.

Zastanów się przez chwilę, jak często mówisz do siebie w myślach. O czym myślisz? Jaka jest jakość Twoich myśli? Czy są pozytywne i lepiej się po nich czujesz, czy też wprawiają Cię w złe samopoczucie? Często w myślach krytykujemy siebie, innych i świat. Jeśli wysyłamy krytykę na zewnątrz, wraca ona do nas z taką samą częstotliwością. Rzeczywistość jest dla nas taka, w jaką wierzymy. Na świat patrzymy bowiem przez pryzmat naszych przekonań. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co Ci się przytrafia w życiu, zastanów się, jakie myśli i słowa najczęściej wysyłasz w świat. W większości są pozytywne czy negatywne? Pamiętaj: wzmacniamy to, na czym się skupiamy, ponieważ energia podąża za naszą uwagą.

Życzymy wszystkim Nauczycielom i Uczniom naszej szkoły, by moc pozytywnego myślenia była z Nami. :)

Inspiracją niech staną się słowa Alberta Einteina:
„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.”

Zamieszczone zdjęcie zostało zrobione w listopadzie 2019 roku, gdy obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie śpiewali wówczas piosenkę "Możesz wszystko". 
Sylwia Kondek-Zając
źródło: www.diendan.org

Drodzy Uczniowie, 
dziesięć lat temu, w nocy z 31 stycznia /1 lutego, odeszła Wisława Szymborska – laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 
W uzasadnieniu Nagrody Nobla dla poetki, podawano:
"Za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi wyjść na światło we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

"Wygląda na to, że poeci zawsze będą mieli dużo roboty" –
tymi słowami Wisława Szymborska zakończyła swój odczyt noblowski wygłoszony w Sztokholmie w grudniu 1996 roku. Wcześniej mówiła w nim, że świat, który zatrważa nas swoim ogromem i wobec obojętności którego czujemy się bezsilni, jest równocześnie zadziwiający.

Właśnie owo zdziwienie światem, zachwyt  widoczne jest w wielu utworach poetki. 
Warto zwrócić uwagę, że w poezji Wisławy Szymborskiej obrona pojedynczego ludzkiego istnienia staje się jednocześnie obroną człowieczeństwa - skazanego na wieczną niedoskonałość, trapionego przez cierpienie, poddanego prawom egzystencji, od których nie ma odwołania.
Rutyna życia zostaje odrzucona, każda sytuacja, choćby była zwyczajna i codzienna, to niepowtarzalny eksperyment oraz inspirujący temat do rozmyślań. 
Pytanie: kim jest człowiek,
istota silna i słaba, wielka i nędzna, wyposażona w zdolność myślenia i bezradna, uwikłana i poszukująca wolności, ma dla Szymborskiej znaczenie najzupełniej podstawowe. 
Przy czym poetka w swych małych traktatach antropologicznych nie zadowala się funkcjonującymi ustaleniami
, wchodzi w spór z myśleniem filozoficznym.  
Czytaj więcej: Dziesiąta rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej
Drodzy Uczniowie,
zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082). oraz Archiwa Państwowe.

Jeśli uczęszczacie do klas, które uczę, być może wiecie, że sama pracowałam nad drzewem genealogicznym mojej rodziny i udało mi się dotrzeć w swych poszukiwaniach do roku 1765, dlatego też z ogromną radością pomogę każdemu Uczniowi, który zgłosi chęć udział w konkursie. :) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” (dalej: Konkurs), organizowany jest przez:
 1. Ministra Edukacji i Nauki,
 2. Archiwa Państwowe.

 

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 • poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych;
 • rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa;
 • uwrażliwienie uczniów na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne, na przykładzie genealogii rodziny;
 • rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów;
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej uczniów;
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.

 PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia, przedstawionego w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym.
Uczeń przygotuje projekt, o którym mowa w ust. 1, pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.
Projekt powinien wpływać na rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, w szczególności poprzez jego wykorzystanie w procesie kształcenia w ramach realizowanej przez szkołę działalności innowacyjnej.
Czytaj więcej: Konkurs genealogiczny „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”
Drodzy Uczniowie,
zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie "Jak zdobyć Nagrodę Nobla?"

W konkursie organizowanym przez Wrocławski Dom Literatury i Fundację Olgi Tokarczuk mogą wziąć udział uczennice i uczniowie szkół podstawowych. Autorki i autorzy najlepszych tekstów otrzymają unikatowe czytniki Wrocławia Miasta Literatury UNESCO i książki z osobistą dedykacją Noblistki.

Inspiracją tegorocznej edycji jest cytat z książki Olgi Tokarczuk "Czuły narrator":

„Świat jest mały — bardzo się skurczył w ciągu poprzedniego wieku. Wydeptaliśmy w nim wiele ścieżek, zawłaszczyliśmy jego lasy i rzeki, przeskoczyliśmy oceany.”

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest klimat oraz zmiany, wyzwania i zagrożenia z nim związane.
Właśnie te zagadnienia powinny odbijać się w treści dowolnej krótkiej formy literackiej stworzonej przez młodych pisarzy.
Zapraszamy do nadsyłania bajek, opowiadań, fragmentów powieści, esejów czy reportaży – nie stawiamy żadnych ograniczeń gatunkowych, ważne jednak, by tekst nie przekraczał objętości 6000 znaków ze spacjami.
Czytaj więcej: Jak zdobyć Nagrodę Nobla? – konkurs literacki dla szkół podstawowych
Dnia 19 stycznia uczniowie klasy 5b zorganizowali kiermasz ciast, a zebrane fundusze  zostały przeznaczone na cele charytatywne. Domowe wypieki i babeczki rozeszły się w kilka przerw, a  ich zapach jeszcze długo rozchodził się po korytarzach. Każda taka akcja w naszej szkole spotyka się z dużym zainteresowaniem kupujących i zaangażowaniem uczniów i ich rodziców. Natomiast wspólne jedzenie smacznych wypieków wzmacnia więzi i jest zachętą do ciekawych rozmów. Większość  nie może się doczekać następnej takiej słodkiej akcji. 
Drodzy Uczniowie,
zachęcam Was do wzięcia udziału w X MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI MÓWIONEJ I ŚPIEWANEJ CZESŁAWA MIŁOSZA.

PATRONAT: WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY

 

1. Organizator: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU

Tel. (71) 798 69 02

 

2. Czas i miejsce konkursu: 25 marca 2022

3. Cele konkursu:

 • upowszechnienie poezji Czesława Miłosza,
 • propagowanie piękna poezji mówionej i śpiewanej,
 • kształtowanie kultury żywego słowa mówionego oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich i wokalnych,
 • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
 • upowszechnianie kultury języka,
 • aktywizowanie miłośników poezji mówionej i śpiewanej poprzez prezentowanie ich dokonań,
 • promocja uczniów zdolnych,
 • integracja szkół wrocławskich.
Czytaj więcej: X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI MÓWIONEJ I ŚPIEWANEJ CZESŁAWA MIŁOSZA
Drodzy Uczniowie,
zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym "Moja przygoda z książką" .

Poniżej można przeczytać regulamin konkursu. 
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 
(NA KOMIKS)

„Moja przygoda z książką”

pod patronatem Joanny Zagner-Kołat

 

Organizator konkursu


 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu oraz Dział Pracy z Dziećmi – Biblioteka 7 Kontynentów w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Czytaj więcej: "Moja przygoda z książką" - konkurs literacko-plastyczny