ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

71 798 68 64
dkmp@sp76.wroclaw.pl

ROZPOCZĘCIE KONKURSU

REJESTRACJE DO KONKURSU ZA POMOCĄ FORMULARZA UDOSTĘPNIMY 25 LISTOPADA 2021r.

PROGRAM DKMP

XI Dolnośląski Konkurs Młodego Programisty odbędzie się w okresie od 25.11.2021 r. do 2.04.2022 r. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 25.11.2021 r. – 6.03.2022 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/kmp. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia w konkursie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres.

Etap I konkursu – etap szkolny: 25.11.2021 r. – 6.03.2022 r., spośród zarejestrowanych uczestników konkursu Szkolna Komisja wybiera maksymalnie 3 najlepsze prace, zgodnie
z warunkami wyboru prac zawartymi w regulaminie. Koordynator etapu szkolnego DKMP przekazuje wybrane prace na adres organizatora w terminie do 11.03.2022 r. Koordynator etapu szkolnego przesyła również wyniki eliminacji szkolnych z uwzględnieniem zajętych miejsc.

Etap II konkursu: w terminie 12.03.2022 r. – 24.03.2022 r. spośród nadesłanych na konkurs prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finałowych prac. Informacja o zakwalifikowaniu do Finału zostanie przekazana szkolnym organizatorom w dniu 25.03.2022 r., równocześnie lista uczestników Finału zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

Etap III konkursu: w dniu 2.04.2022 r. (sobota) odbędzie się Finał konkursu. Finaliści samodzielnie zaprezentują swoje prace przed Komisją Konkursową. Prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie DKMP.

W dniu 2.04.2022 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.

 

 

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76 Button

Patronat nad konkursem objął Uniwersytet Wrocławski

Strona Uniwersytetu Wrocławskiego

 

  DE; ?>

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona MICROTECH