TERMINY XI DKMP
   
Rozpoczęcie konkursu. 25 listopada 2021 r.
Rejestracja do konkursu. 25 listopada 2021 r. - 6 marca 2022 r.
Etap szkolny 25 listopada 2021 r. - 4 marca 2022r.
Przesyłanie prac uczniów. 7 marca 2022 r. - 11 marca 2022 r.
Etap międzyszkolny 12 marca 2022 r. - 24 marca 2022 r.
Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału. 25 marca 2022 r.
Finał konkursu - prezentacja programów przez uczniów 2 kwietnia 2022 r.
Gala z wręczeniem nagród 2 kwietnia 2022 r. (jeżeli warunki na to pozwolą)