Zapraszamy do udziału w I Wrocławskiej Olimpiadzie Informatycznej


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 4-6

Zadania będą pojawiać się z następujących terminach:

10 października – 5 zadań
12 listopada – 5 zadań
12 grudnia – 5 zadań

Programy muszą być napisane w języku C++


ZAPRASZAMY UCZNIÓW z klas 4-6 do udziału w zajęciach przygotowawczych do Olimpiady.
Zajęcia rozpoczną się 4 października i prowadzone będą Online
w każdy wtorek w godzinach 16:00 – 16:45 za pomocą platformy Teams.

25 października zaczęliśmy podstawy C++

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axQ2K62C1oM0Bx3n3EmRRV8VytBg-m407HWLonr1Gmx01%40thread.tacv2/1664443788221?context=%7b%22Tid%22%3a%229bacd1b0-57f6-417e-aa5d-3add40245e86%22%2c%22Oid%22%3a%22dfd943cf-9ea0-451a-9a2f-435f97968398%22%7d