ZAPRASZAMY UCZNIÓW z klas 4-6 do udziału w zajęciach przygotowawczych .
Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 i prowadzone będą Online
w każdą środę w godzinach 16:00 – 16:45 za pomocą platformy Microsoft Teams.

Link do spotkań na Teamsie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGjIeKmeeJxYHIBXQfHfQfJGpGLkddcUn0vltGIU8cB01%40thread.tacv2/1696184805877?context=%7b%22Tid%22%3a%229bacd1b0-57f6-417e-aa5d-3add40245e86%22%2c%22Oid%22%3a%22dfd943cf-9ea0-451a-9a2f-435f97968398%22%7d

25  października 2023r. zaczynamy zajęcia z C++


LINK DO NOTATEK I FILMÓW Z ZAJĘĆ

 


LINK DO THEMISA – UMOŻLIWIA WYSYŁANIA ROZWIĄZANYCH ZADAŃ