UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO II ETAPU MWOI

Lp. Imię i nazwisko
1 Filip Pawicki
2 Nikodem Olejnik
3 Aliaksandra Klintsevich
4 Bartosz Grot
5 Dawid Niklewicz
6 Filip Włodarczyk
7 Anna Smorągiewicz
8 Jerzy Sołodyna
9 Szymon Węgiel

Lista według zdobytych punktów.

Serdecznie GRATULUJEMY!!!


 

II etap odbędzie się 7 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 76 przy ulicy Wandy 13.

Harmonogram:

– zbiórka godzina 830, sala 22

– rozwiązywanie zadań 900 – 1200

– obiad 1210 – 1230

– wyjaśnienie zadań 1230-1315

Jeżeli uczniowie będą mieli życzenie, mogą zostać na obiad i wyjaśnienie zadań, te punkty nie są jednak obowiązkowe.

 


ZAPRASZAMY UCZNIÓW z klas 4-6 do udziału w zajęciach przygotowawczych do Olimpiady.
Zajęcia rozpoczną się 4 października i prowadzone będą Online
w każdy wtorek w godzinach 16:00 – 16:45 za pomocą platformy Teams.

25 października zaczęliśmy podstawy C++

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axQ2K62C1oM0Bx3n3EmRRV8VytBg-m407HWLonr1Gmx01%40thread.tacv2/1664443788221?context=%7b%22Tid%22%3a%229bacd1b0-57f6-417e-aa5d-3add40245e86%22%2c%22Oid%22%3a%22dfd943cf-9ea0-451a-9a2f-435f97968398%22%7d