1. Organizatorem „I Mini Wrocławskiej Olimpiady Informatycznej” jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego zwana dalej Organizatorem, we współpracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
 3. Konkurs jest bezpłatny.
 4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie algorytmiki
  i programowania w języku C++. Uczniowie podczas konkursu będą rozwiązywać zadania z algorytmiki wymagające myślenia analitycznego i syntetycznego, wykorzystujące wiedzę informatyczną i matematyczną.
 5. Zasięg konkursu – powiat miasto Wrocław.
 6. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 7. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole.
 8. Konkurs odbywa się na platformie konkursowej, należącej do Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Harmonogram konkursu:
 10. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 10.10.2022 r. – 31.10.2022 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/mwoi. Rejestracji dokonuje nauczyciel szkoły (Szkolny Organizator), do której uczęszcza uczeń. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia w konkursie. Nauczyciel (Szkolny Organizator) otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres. Nauczyciel (Szkolny Organizator) rejestruje uczniów do systemu konkursowego zgodnie z instrukcją otrzymaną w mailu potwierdzającym rejestrację.  Nauczyciel otrzyma loginy i hasła dla uczestników (niezbędne do zalogowania). Na platformie można zarejestrować wyłącznie uczniów zarejestrowanych do konkursu, po przekazaniu do Organizatora zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Etap I konkursu – tura otwarta – trwa od 10.10.2022 r. do 13.01.2023 r., w tym czasie uczestnicy konkursu rozwiązują zadania z algorytmiki z wykorzystaniem języka programowania C++. Uczniowie widzą na platformie poprawność wykonanych zadań. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie do 80% uczestników
  z najlepszymi wynikami. Dodatkowym kryterium eliminacji będzie liczba popełnionych błędów. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy. Niedopuszczalne jest wspólne wykonywanie zadań. Zdyskwalifikowani zostaną uczniowie, którzy wyślą powielone prace.
 12. Etap II konkursu – tura otwarta odbędzie się w terminie 07.02.2023 r. w godzinach 9:00 – 12:00, w macierzystych szkołach uczestników. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, przystępują do rozwiązywania zadań w swojej szkole. Do przeprowadzenia konkursu wymagany jest dostęp do komputera
  z przeglądarką internetową oraz dostępem do internetu (dopuszczalna jest praca na prywatnych laptopach). W czasie rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z własnych materiałów oraz innych stron niż strona konkursowa. Do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie do 25 osób z najlepszymi wynikami.
 13. Etap III konkursu – tura finałowa odbędzie się w dniu 25.03.2023 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 12:00, w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub w Szkole Podstawowej nr 76. Finaliści samodzielnie wykonają zadania, które zamieszczone zostaną na platformie konkursu. Miejsca w finale uzależnione będą od poprawności wykonania zadania.
 14. W dniu 1.04.2023 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia (przez Szkolnego Organizatora), które znajduje się na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/mwoi na adres Organizatora do 31 października 2022 r.
 2. Dla Finalistów i Laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 3. Tytuł Laureata I stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 90% poprawności, tytuł Laureata II stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 75% poprawności, tytuł Laureata III stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 60% poprawności.
 4. Tytuł Finalisty otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 40% poprawności,
 5. Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi. Rejestracja do konkursu jest równoznaczna z zapoznaniem się przez rejestrującego (Szkolnego Organizatora) z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zebraniem od uczestników zgód na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

 KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

– samodzielność wykonanego programu,

– liczba zdobytych punktów.