1. Organizatorem „II Mini Wrocławskiej Olimpiady Informatycznej” jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zwana dalej Organizatorem, we współpracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
  we Wrocławiu.
 3. Konkurs jest bezpłatny.
 4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie algorytmiki
  i programowania w języku C++. Uczniowie podczas konkursu będą rozwiązywać zadania z algorytmiki wymagające myślenia analitycznego i syntetycznego, wykorzystujące wiedzę informatyczną i matematyczną.
 5. Zasięg konkursu – powiat miasto Wrocław.
 6. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 7. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole.
 8. Konkurs odbywa się na platformie konkursowej, należącej do Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Harmonogram konkursu:
 • Rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 05.10.2023 r. – 31.10.2023 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/mwoi. Rejestracji dokonuje nauczyciel szkoły (Szkolny Organizator), do której uczęszcza uczeń. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia w konkursie. Szkolny Organizator otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres. Szkolny Organizator rejestruje uczniów do systemu konkursowego zgodnie z instrukcją otrzymaną w mailu potwierdzającym rejestrację. Na platformie można zarejestrować wyłącznie uczniów zarejestrowanych do konkursu, po przekazaniu do Organizatora zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Etap I konkursu – tura otwarta – trwa od 05.10.2023 r. do 31.01.2023 r. W tym czasie uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania z algorytmiki
  z wykorzystaniem języka programowania C++. Uczniowie na platformie będą mogli sprawdzić poprawność wykonanych zadań oraz liczbę przyznanych punktów. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie do 80% uczestników z najlepszymi wynikami. Dodatkowym kryterium eliminacji będzie liczba popełnionych błędów. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy. Niedopuszczalne jest wspólne wykonywanie zadań. Zdyskwalifikowani zostaną uczniowie, którzy wyślą powielone prace.
 • Etap II konkursu – tura otwarta odbędzie się dnia 23.02.2024 r. w godzinach 9:00 – 12:00, w macierzystych szkołach uczestników (w przypadku małej ilości zakwalifikowanych do II etapu tura odbędzie się w SP76). Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, przystąpią do rozwiązywania zadań. Do przeprowadzenia konkursu wymagany jest dostęp do komputera
  z przeglądarką internetową oraz dostępem do internetu (dopuszczalna jest praca na prywatnych laptopach). W czasie rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z własnych materiałów oraz innych stron niż strona konkursowa. Do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie do 25 osób z najlepszymi wynikami.
 • Etap III konkursu – tura finałowa odbędzie się 30.03.2024 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 12:00, w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub w Szkole Podstawowej nr 76. Finaliści samodzielnie wykonają zadania, które zamieszczone zostaną na platformie konkursu. Miejsca w finale uzależnione będą od poprawności wykonania zadania.
 1. W dniu 30.03.2024 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie przez Szkolnego Organizatora zgłoszenia, które znajduje się na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/mwoi na adres Organizatora do 31 października 2023 r.
 2. Dla Finalistów i Laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 3. Tytuł Laureata I, II i III stopnia otrzymują uczniowie, którzy rozwiąąą największą liczbę zadań w najkrótszym czasie.
 4. Tytuł Finalisty otrzymują uczniowie, którzy uzyskali min. 40% poprawności.
 5. Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi. Rejestracja do konkursu jest równoznaczna z zapoznaniem się przez Szkolnego Organizatora z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zebraniem od uczestników zgód na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

 KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

– samodzielność wykonanego programu,

– liczba zdobytych punktów.

Z góry dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie, a uczniom życzymy sukcesów.