I Mini Wrocławska Olimpiada Informatyczna dedykowana jest dla uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej, odbędzie się w okresie od 10.10.2022 r. do 25.03.2023 r. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 10.10.2022 r. – 31.10.2022 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/mwoi. Rejestracji dokonuje nauczyciel szkoły, do której uczęszcza uczeń. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia w konkursie. Nauczyciel otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres. Nauczyciel rejestruje uczniów do systemy konkursowego zgodnie z instrukcją otrzymaną w mailu potwierdzającym rejestrację. Na platformie można zarejestrować wyłącznie uczniów zarejestrowanych do konkursu, po przekazaniu do organizatorów zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Etap I konkursu – tura otwarta. Trwa od 10.10.2022 r. do 13.01.2023 r., w tym czasie uczestnicy konkursu rozwiązują zadania z algorytmiki z wykorzystaniem języka programowania C++. Uczniowie widzą na platformie poprawność wykonanych zadań. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie do 80% uczestników z najlepszymi wynikami. Dodatkowym kryterium eliminacji będzie czas i ilość popełnionych błędów. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy. Niedopuszczalne jest wspólne wykonywanie zadań, zdyskwalifikowani zostaną uczniowie, którzy wyślą powielone prace.

Etap II konkursu – tura otwarta odbędzie się w terminie 07.02.2023 r. w godzinach 9:00 – 12:00, w macierzystych szkołach uczestników. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, przystępują do rozwiązywania zadań w swojej szkole. Do przeprowadzenia konkursu wymagany jest dostęp do komputera z przeglądarką internetową oraz dostępem do internetu (dopuszczalna jest praca na prywatnych laptopach). W czasie rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z własnych materiałów oraz innych stron niż strona konkursowa. Do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie do 25 osób z najlepszymi wynikami.

Etap III konkursu – tura finałowa odbędzie się w dniu 25.03.2023 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 12:00, w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub w Szkole Podstawowej nr 76. Finaliści samodzielnie wykonają zadania, które zamieszczone zostaną na platformie konkursu. Miejsca w finale uzależnione będą od czasu wykonania zadań oraz ich poprawności.

W dniu 1.04.2023 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.