PROGRAM II Mini Wrocławskiej Olimpiady Informatycznej

II Mini Wrocławska Olimpiada Informatyczna dedykowana jest dla uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej, odbędzie się w okresie od 05.10.2023 r. do 30.03.2024 r. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 05.10.2023 r. – 31.10.2023 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/mwoi. Rejestracji dokonuje nauczyciel szkoły, do której uczęszcza uczeń. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia w konkursie. Nauczyciel otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu adres. Nauczyciel rejestruje uczniów do systemy konkursowego zgodnie z instrukcją otrzymaną w mailu potwierdzającym rejestrację. Na platformie można zarejestrować wyłącznie uczniów zarejestrowanych do konkursu, po przekazaniu do organizatorów zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Etap I konkursu – tura otwarta. Trwa od 05.10.2023 r. do 31.01.2024 r., w tym czasie uczestnicy konkursu rozwiązują zadania z algorytmiki z wykorzystaniem języka programowania C++. Uczniowie widzą na platformie poprawność wykonanych zadań. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie do 80% uczestników z najlepszymi wynikami. Dodatkowym kryterium eliminacji będzie ilość popełnionych błędów. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy. Niedopuszczalne jest wspólne wykonywanie zadań, zdyskwalifikowani zostaną uczniowie, którzy wyślą powielone prace.

Etap II konkursu – tura otwarta odbędzie się w terminie 23.02.2024 r. w godzinach 9:00 – 12:00, w macierzystych szkołach uczestników. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, przystępują do rozwiązywania zadań w swojej szkole. Do przeprowadzenia konkursu wymagany jest dostęp do komputera z przeglądarką internetową oraz dostępem do internetu (dopuszczalna jest praca na prywatnych laptopach). W czasie rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z własnych materiałów oraz innych stron niż strona konkursowa. Do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie do 25 osób z najlepszymi wynikami.

Etap III konkursu – tura finałowa odbędzie się w dniu 30.03.2024 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 12:00, w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub w Szkole Podstawowej nr 76. Finaliści samodzielnie wykonają zadania, które zamieszczone zostaną na platformie konkursu. Miejsca w finale uzależnione będą od czasu wykonania zadań oraz ich poprawności.

W dniu 30.03.2024 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.