SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

NA I i II ETAPIE EDUKACYJNYM ORAZ PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76 WE WROCŁAWIU

L.P.

 NUMER PROGRAMU

PRZEDMIOT/ZAJĘCIA EDUKACYJNE

TYTUŁ I AUTOR PROGRAMU

KLASY w r. szk. 2022/2023

1

SZPN/1/SP76

Edukacja wczesnoszkolna

„Gra w kolory. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3”.
Ewa Stolarczyk

I

II

III

2

SZPN/2/SP76

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III. Mariola Bogucka.

I

II

III

3

SZPN/3/SP76

Religia

Zaproszeni na ucztę z Jezusem – program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego K.E.P.

I

II

4

SZPN/4/SP76

Religia

W rodzinie dzieci Bożych. Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej.
T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

III

 

5

SZPN/5/SP76

Etyka

Program nauczania etyki w klasach I – III szkoły podstawowej „Chcemy być lepsi” Marek Gorczyk

I

II

III

6

SZPN/6/SP76

Język polski

Program nauczania języka polskiego Słowa z uśmiechem. Myśli i słowa. w kl.4-8

Ewa Howarth, Anita Żegleń, Ewa Nowak

IV

V

VI

VII

VIII

7

SZPN/7/SP76

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej.
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

IV

V

VI

VII

VIII

8

SZPN/8/SP76

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Świat Chemii”. Anna Warchoł

VII

VIII

9

SZPN/9/SP76

Geografia

Geografia. Program nauczania. Szkoła podstawowa klasy 5- 8. Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz.

V

VI

VII

VIII

10

SZPN/10/SP76

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.
Tomasz Maćkowski

IV

V

VI

VII

VIII

11

SZPN/11/SP76

Przyroda

Program nauczania „PRZYRODA” 4 klasa. Szkoła podstawowa.
Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

IV

12

SZPN/12/SP76

Biologia

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej.
Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska

V

VI

VII

VIII

13

SZPN/13/SP76

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

VII

VIII

14

SZPN/14/SP76

Język angielski

Program nauczanie języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wosińska.

VIII

15

SZPN/15/SP76

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII. Joanna Stefańska

IV

V

VI

VII

16

SZPN/16/SP76

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej II.1.
Bożena Niebrzydowska

IV

V

VI

17

SZPN/17/SP76

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2
Marta Wawrzyniak

VII

VIII

18

SZPN/18/SP76

Technika

Program nauczania. Technika na co dzień. E. Bubak

VI

19

SZPN/19/SP76

Technika

Program nauczania. Zajęcia techniczne. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Klasy 4–6. Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz

IV

V

20

SZPN/20/SP76

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Beata Mikulik

IV

V

VI

VII

21

SZPN/21/SP76

Doradztwo zawodowe

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów kl. VII-VIII wrocławskich szkół podstawowych.

VII

VIII

22

SZPN/22/SP76

Informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Klasy 4–8.
Danuta Kiałka, Jolanta Pańczyk.

IV

V

VI

VII

VIII

23

SZPN/23/SP76

Religia

Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość – program ogólnopolski.

Ks. K Mielnicki, E. Kongrak

IV

V

VI

24

SZPN/24/SP76

Religia

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

VII

VIII

25

SZPN/25/SP76

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”.
Urszula Białek, Jolanta Wolfart-Piech

IV

V

VI

VII

VIII

26

SZPN/26/SP76

Szkolenie sportowe – pływanie

Program Szkolenia Sportowego w Pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół podstawowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego.

Autor: Polski Związek Sportowy

IV

V

VI

VII

VIII

27

SZPN/27/SP76

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik

IV

V

VI

VII

28

SZPN/28/SP76

Piłka ręczna

Program szkolenia sportowego w piłce ręcznej dla klas IV- VI szkoły podstawowej . Józef Kulik, Krystyna Kulik

V

VI

29

SZPN/29/SP76

Piłka siatkowa

Program szkolenia w sporcie: PIŁKA SIATKOWA. Dariusz Gintowt

V

30

SZPN/30/SP76

Piłka nożna

Program szkolenia sportowego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej o profilu piłka nożna. Autor PZPN pod redakcją Stefana Majewskiego

VIII

31

SZPN/31/SP76

Wychowanie do życia w rodzinie.

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej. Teresa Król.

IV

V

VI

VII

VIII

32

SZPN/32/SP76

Etyka

„Ludzkie ścieżki” kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym. Anna Ziemska
Łukasz Malinowski

IV

V

VI

VII

VIII

33

SZPN/33/SP76

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej.  Bogusława Breitkopf

VIII

34

SZPN/34/SP76

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania do klasy 8 szkoły podstawowej.

Grzegorz Michnowski

VIII

35

SZPN/35/SP76

Nauka pływania

Program szkolenia Sportowego w pływaniu dla klas I-III w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 76 we Wrocławiu.

Autorki: A. Kwaśna, M. Promirska, A. Wereszczyńska

I

II

III

36

SZPN/36/SP76

Wychowanie fizyczne.

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł.

VIII b