Nemo est casu bonus.

KLASY UNIWERSYTECKIE

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu

0 %
KLASA UNIWERSYTECKA
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
z matematyki

Albert Eistein

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.

Osiągnięcia uczniów z klas uniwersyteckich

+ 0
Tytuły zDolnego Ślązaka
+ 0
Laureaci i Finaliści Olimpiady Matematycznej
+ 0
Laureaci i Finaliści Olimpiady Informatycznej

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z terminami i zasadami rekrutacji.

Zapraszamy na zwiedzanie szkoły

Absolwenci i uczniowie klas uniwersyteckich z największymi osiągnięciami

TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE

Uczeń klasy 6

mATEUSZ WILGOSZ

Uczeń klasy 8 e

mATEUSZ JURACH

Absolwent w 2022 roku

kAROL łACINA

Absolwent w 2021 roku

aDAM bIEL

Absolwent w 2021 roku

OSKAR KALINOWSKI

Absolwent w 2020 roku