LOGOWANIE DO SYSTEMU

Link, użytkownik i hasło do systemu Olimpiady, zostanie wysłany Nauczycielowi, po zarejestrowaniu uczestnika.

WYSYŁANIE  I SPRAWDZANIE ZADAŃ

Kod napisany w języku C++ można skopiować i wysłać do sprawdzenia.

Żeby wysłać zadanie należy kliknąć na czerwoną ikonę w prawym rogu (submit solution), oznaczone na obrazku numerem 1.

Kod możemy wkleić w okno oznaczone numerem 2 lub zapisany plik wskazujemy z dysku poprzez przycisk WYBIERZ PLIK.

Sprawdzenia dokonujemy klikając na ikonę SUBMIT.

 

Klikając na zieloną ikonę (submission history) oznaczoną numerem 4, zobaczymy czy zadanie zostało zaliczone (zielona kropka 5 oznacza zaliczone zadanie w 100%).

Po kliknięciu na zieloną kropkę zobaczymy wyniki poszczególnych testów 6

Grafika poniżej ukazuje brak zaliczonego zadania. W tym przypadku program wykonał poprawnie jeden test.