Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

LEKCJA 1

Przypominam o konkursie Bóbr https://www.bobr.edu.pl

Aby dołączyć do szkoły należy podać kod 030876

———————————————————————————-

Strona do THEMISA: https://themis.ii.uni.wroc.pl/

———————————————————————————-

Maszyna RAM do pobrania: sp76.wroclaw.pl/7e/ram.zip

plik po pobraniu należy rozpakować

———————————————————————————-

Poniżej zadania do rozwiązania:

 Zadanie do pobrania


LEKCJA 2

 Notatka – Maszyna RAM


LEKCJA 3

 Notatka – Maszyna RAM – instrukcja (dla nas najważniejsze informacje są na stronach (7-10)

——————————————————————————————————————–


LEKCJA 1 – WSTĘP DO C++

W niektórych zadaniach może się zdarzyć, że wyniki nie mieszczą się w zmiennej typu int i testerka zwróci Wam komunikat o nieprawidłowej odpowiedzi.
Np. gdy dane są z zakresu [0, 10⁹] to pomnożenie dwóch liczb może dać wynik nawet 10¹⁸, a taka liczba jest większa, niż maksymalna możliwa do zapisania w typie int.

Wtedy należy utworzyć zmienne o typie long long int.

O zmiennych możecie przeczytać na stronie: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-1/Pojecie-zmiennej-i-podstawowe-typy-danych/11

——————————————————————————————————————–

Skip to content