Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

KLASY IV
Treści przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową przerabiane są na lekcji techniki w klasie IV. (Zał. 1)
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Odbywa się w szkole.
1. Część teoretyczna składa się z 25 pytań w formie testu.
2. Test praktyczny na rowerze potwierdzający umiejętność poprawnej jazdy, manewrów i obsługi roweru.
Jest on zaplanowany i zapowiedziany.
Uczniowie przystępujący do egzaminu praktycznego powinni mieć sprawny, dostosowany do wzrostu rower,
zalecany jest kask. Rodzice odpowiadają za przygotowanie i dostarczenie roweru na egzamin.

 
Warunki uzyskania karty rowerowej   Załącznik 1 – zakres wymagań
Załącznik 2 – pozwolenie na wydanie karty rowerowej Załącznik 3 – wymiana karty rowerowej Załącznik 4 – zmiana adresu

 

 

Skip to content