Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

PROGRAM EDUKACYJNY

„Bezpieczny Dolnoślązak”

Organizator Programu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizatorzy Programu

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

           Program będzie realizowany w okresie od listopada 2018 do kwietnia 2019 roku. Obejmuje min. współpracy z poniższymi instytucjami w ramach budowania relacji, zwiększenia świadomości uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
 • KW Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
 • Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
 • Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
 • Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
 • WORD we Wrocławiu,
 • WORD w Legnicy,
 • WORD w Wałbrzychu,
 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
 • Grypa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka,
 • Zakład Socjologii i Edukacji Uniwersytet Wrocławski,
 • TVP Wrocław,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
 • Związek Banków Polskich,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa,

            Projekt edukacyjny będzie obejmował działania wybrane z obszarach ujętych poniżej:

 1. Bezpieczeństwo w Internecie,
 2. Pierwsza pomoc,
 3. Bezpieczeństwo na drodze,
 4. Bezpieczny wypoczynek,
 5. Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych, np. pożar, powódź, gradobicie,
 6. Problematyka oszustw domowych,
 7. Ochrona danych osobowych,
 8. Problematyka uzależnień,
 9. Bezpieczne środowisko,
 10. Terroryzm,
 11. Elementy obronności
Skip to content