STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

  ANEKS NR 1 DO STATUTU

  ANEKS NR 2 DO STATUTU

  ANEKS NR 3 DO STATUTU

  ANEKS NR 4 DO STATUTU

  ANEKS NR 5 DO STATUTU

  ANEKS NR 6 DO STATUTU


  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

  PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

  PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SP 76

  KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

  PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

  PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  REGULAMIN WOLONTARIATU