Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

  ANEKS NR 1 DO STATUTU

  ANEKS NR 2 DO STATUTU

  ANEKS NR 3 DO STATUTU

  ANEKS NR 4 DO STATUTU

  ANEKS NR 5 DO STATUTU

  ANEKS NR 6 DO STATUTU

  ANEKS NR 7 DO STATUTU


  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

  PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

  PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SP 76

  KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

  PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

  PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  REGULAMIN WOLONTARIATU

Skip to content