01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie klas I.
7.09, 8.09, 9.09  – 2021 Zebrania dla rodziców klas 1-8
15.10.2021 – Dzień bez zajęć dydaktycznych
12.11.2021 – Dzień bez zajęć dydaktycznych
do 22.12.2021 – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
Informacja do o zagrożeniu oceną niedostateczną  i oceną nieodpowiednią z zachowania
23.12.2021-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna 
7.01.2022 –  Dzień bez zajęć dydaktycznych
do 20.01.2022 Wystawianie ocen
27.01.2022 – Rada klasyfikacyjna śródroczna
31.01.2022 – 13.02.2022
 Ferie zimowe
16.02.2022 Rada podsumowująca
Rekolekcje – zgodnie z terminem ustalonym przez Parafię
14.04.2022-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2022 – Dzień bez zajęć dydaktycznych
13.05.2022 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotów lub obniżoną  oceną ze sprawowania
24,25.26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty
do 8.06.2022 Wystawianie ocen
15.06.2022 Rada klasyfikacyjna roczna
17.06.2022 –  Dzień bez zajęć dydaktycznych
24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego