Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

04.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie klas I.

12.09, 13.09.2023 Zebrania dla rodziców klas 1-8

14.09.2023- Rada Pedagogiczna

do 15.12.2023 – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
Informacja do o zagrożeniu oceną niedostateczną  i oceną nieodpowiednią z zachowania
23.12.2023-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna 

do 9.01.2024 Wystawianie ocen

15.01.2024- 28.01.2024 Ferie zimowe
30.01.2024 – Rada klasyfikacyjna śródroczna (wtorek) 

6.02.2024, 07.02.2024 Zebrania dla rodziców klas 1-8

08.02.2024 Rada podsumowująca
Rekolekcje – zgodnie z terminem ustalonym przez Parafię
28.03.2024 – 2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2024 – Dzień bez zajęć dydaktycznych
10.05.2024 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotów lub obniżoną  oceną ze sprawowania
14,15.16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty

do 7.06.2024 Wystawianie ocen

10-11-12.06.2024- dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty
12.06.2024 Rada klasyfikacyjna roczna

14.06.2024 –  Dzień bez zajęć dydaktycznych
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego

 Dni opiekuńcze:

2.11.2023 – dzień opiekuńczy

3.11.2023 – dzień opiekuńczy

2.05.2024 ( czwartek ) pomiędzy świętami

14.05.2024- egzaminy

15.05.2024- egzaminy

16.05.2024- egzaminy

22 maja 2024 (środa)- konkurs Wrocławskie Krasnale

17.06.2024- (poniedziałek)wt

Skip to content