01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie klas I.
6.09, 7.09.2022
 Zebrania dla rodziców klas 1-8

12.09.2022- Rada Pedagogiczna

14.10.2022 – Dzień bez zajęć dydaktycznych

do 22.12.2022 – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
Informacja do o zagrożeniu oceną niedostateczną  i oceną nieodpowiednią z zachowania
23.12.2022-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna 

do 18.01.2023 Wystawianie ocen
25.01.2023 – Rada klasyfikacyjna śródroczna ( środa)

31.01.2023, 01.02.2023 Zebrania dla rodziców klas 1-8

13.02.2023- 26.02.2023 Ferie zimowe
08.02.2023 Rada podsumowująca
Rekolekcje – zgodnie z terminem ustalonym przez Parafię
6.04.2023-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2022 – Dzień bez zajęć dydaktycznych
12.05.2023 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotów lub obniżoną  oceną ze sprawowania
23,24.25.05.2023 Egzamin ósmoklasisty
do 7.06.2023
 Wystawianie ocen

12-13-14.06.2023- dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty
14.06.2023 Rada klasyfikacyjna roczna

16.06.2023 –  Dzień bez zajęć dydaktycznych
23.06.2022 Zakończenie roku szkolnego

 

Dni opiekuńcze:

31.10.2022- poniedziałek przed 1-listopada

02.01.2023- poniedziałek

2.05.2023 ( wtorek ) pomiędzy świętami

23.05.2023- egzaminy

24.05.2023- egzaminy

25.05.2023- egzaminy

16.06.2023- (piątek) pisanie świadectw

… maja 2023- konkurs Wrocławskie Krasnale