Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 76

Telefony i maile - szkoła

tel. 71/798-68-64
Dyrektor: ikuznik1510@wroclawskaedukacja.pl
Wicedyrektor: jpanek3005@wroclawskaedukacja.pl | wew. 102
Wicedyrektor: Anna.wereszczynska@wroclawskaedukacja.pl | wew. 102
Sekretariat: Sekretariat.sp076@wroclawskaedukacja.pl | wew.
Kadry: jszpyrna0411@wroclawskaedukacja.pl | wew.
Intendent: intendent@sp76.wroclaw.pl | wew. 114
Kierownik: jkoleszko1105@wroclawskaedukacja.pl
Pedagog - Violetta Kłos: vklos1808@wroclawskaedukacja.pl
Logopeda: logopeda@sp76.wroclaw.pl

RODO

Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Grzybowski ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
e-mail: inspektor@coreconsulting.pl tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
tel.: +48 501 083 482

Wiadomość wysłana za pomocą formularza zostanie dostarczona do sekretariatu.