Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobywania tytułów i  odznak:

          – Noblisty – za szczególne osiągnięcia naukowe w ramach danego przedmiotu;

          – Omnibusa, Małego Omnibusa – za  wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin życia i nauki, potwierdzoną wygraną w szkolnym konkursie Omnibus;

          – Mistrza Sportu – za szczególne osiągnięcia sportowe;

          – Najlepszego ucznia – za najwyższą średnią ocen na koniec roku;

          – Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Najzdolniejszych uczniów obejmujemy indywidualnymi programami nauki. W roku szkolnym 2018/2019 jeden uczeń realizuje indywidualny program nauczania matematyki,  dwoje uczniów – języka angielskiego, dwie uczennice – wychowania fizycznego.

Nasi uczniowie uzyskują stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W roku 2018 Stypendium Prezydenta Wrocławia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego otrzymało troje uczniów, a jednej uczennicy przyznano Nagrodę Wójta.

W 2018 r. została utworzona 7 klasa uniwersytecka o profilu matematyczno-informatycznym. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia prowadza nauczyciele doświadczeni w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych i informatycznych. Uczniowie uczestniczą w olimpijskim kółku matematycznym i informatycznym prowadzonym wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu. W klasie realizowany jest autorski program nauczania matematyki.

W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne wzbogacające programy nauczania o niezbędne w przyszłości umiejętności kreatywnego myślenia, programowania oraz matematyki:

          „Lekcje twórczości – TRP w praktyce” – dla klas IV i VI

          „Mały programista w szkole podstawowej” – dla klas IV, V, VI

          „Innowacja matematyczno – informatyczna” –  dla klasy IV      

Uczniowie klas II i III dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach nauki pływania. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach innowacji pedagogicznej zajęciami nauki pływania w wymiarze jednej godziny tygodniowo objęci zostali również uczniowie klas I.

W celu rozwijania talentów i pasji sportowych naszych uczniów prowadzimy klasy o profilach: pływacka (klasy IV-VIII), piłka ręczna chłopców/piłka siatkowa dziewcząt (kl. VI), piłka nożna (kl. IV, V). Nasi sportowcy trenują w tygodniowym wymiarze 6 godzin w klasach piłkarskich i od 12 do 16 godzin w klasach pływackich, biorą udział w zawodach, turniejach, wyjeżdżają na obozy sportowe. W prowadzeniu klas, organizacji szkolenia i zawodów wspiera nas WKS Śląsk.  Każdego roku odbywa się Podsumowanie Sportowe Roku, podczas którego wyróżniamy najlepszych uczniów zawodników i wybierany jest najpopularniejszy sportowiec – uczeń naszej szkoły.

Nauczyciele naszej szkoły proponują uczniom zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania:

          – kółko matematyczne,

          – kółko robotyczne,

          – kółko historyczne,

          – kółko plastyczne,

          – kółko myślograficzne

          – kółko geograficzne

          – kółko informatyczne

          – kółko „My wrocławianie”

          – zajęcia sportowe:
            — Szkolny klub Sportowy kl. I-III
            — Szkolny klub Sportowy kl. IV-VIII
            — „Sprawny Dolnoślązaczek” kl.
            — Volleymania

Ponadto w naszej szkole wydawana jest gazetka szkolna „Szkoleś”, a praca przy jej tworzeniu daje możliwość doskonalenia warsztatu pisarskiego uczniom uzdolnionym w tym kierunku.

Od roku 2019 mamy w szkole prowadzony przez uczniów radiowęzeł, który ma służyć rozwijaniu zainteresowań muzycznych i dziennikarskich.

Od wielu lat współpracujemy z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecięcej przy Teatrze Kalambur, do którego wybrane klasy chodzą na warsztaty teatralne, doskonaląc tym samym warsztat sceniczny i mogą rozwijać zainteresowania i zdolności aktorskie.

Uczniowie, którzy chcą pomagać potrzebującym, inicjują działania w środowisku szkolnym i lokalnym i wspomagają różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne działają w szkolnym kole Wolontariusz „Caritas”. Działalność wolontariuszy obejmuje cztery obszary: praca w świetlicy szkolnej, wolontariat w przedszkolach, samopomoc uczniowska i organizacja  i udział w akcjach charytatywnych. Koło działa od 2009 roku i dwa razy otrzymało wyróżnienie we wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W roku szkolnym 2018/2019 liczy 64 wolontariuszy  i jest największym na Dolnym Śląsku.

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów:

          – Dolnośląski Konkurs Małego Programisty;

          – Konkurs „Wrocławskie Krasnale”

          – Wrocławski Turniej Ortograficzny Klas III;

          – Turniej Matematyczny Klas III;

          – „Konstrukcje świata” – międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny;

          – Dzielnicowy Konkurs Recytatorski dla klas IV – VI;

          – Międzyszkolne Zawody Pływackie dla uczniów klas III.

Ponadto uczniowie klas I – VIII mają możliwość uczestniczenia w ciągu całego roku szkolnego w rozmaitych konkursach przedmiotowych, do których przygotowują się przy wsparciu nauczycieli:

ogólnopolskie:

            – Alfik, Mat, Kangur, Max – z matematyki;

            – Olimpiada Matematyczna Juniorów;

            – Olimpiada Geograficzna;

            – „Multitest” z chemii i fizyki;

            – „Olimpus” i „Eureka” – z fizyki;

            – English Master, English High Flier, English Ace – z języka angielskiego;

            – „Destination Imagination”;

wojewódzkie:

            – „zDolny Ślązaczek”;

            – Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Maraton Matematyczny, Konkurs Matematyczny „KOMA”;

            – Dolnośląski Konkurs Ekologiczny;

 powiatowe:

            – Konkurs historyczny dla klas VIII;

            – konkursy i rajdy  w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia;

szkolne:

            – dla  uczniów klas I – III:

            – Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II – III;

            – Szkolny Konkurs Ładnego Pisania dla klas I – III;

            – Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas młodszych;

            – Mały Omnibus;

            – dla  uczniów klas IV – VIII:

            – Szkolny Konkurs „Mistrz klawiatury”;

            – Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej;

            – Szkolny Konkurs Recytatorski w językach obcych;

            – Omnibus;

            – konkursy fotograficzne.

Skip to content