AKCJE  I IMPREZY SZKOLNE

W SP 76 cyklicznie odbywają się imprezy:

– Pasowanie na ucznia klasy I;

– Podsumowanie sportowe roku;

– Dzień Patrona;

– Podsumowanie I i II semestru;

– Apele z okazji świąt narodowych;

– Festyn szkolny;

– Dzień Otwarty.

Uczniowie klas I – VIII chętnie angażują się w różnego rodzaju działania charytatywne, ekologiczne i patriotyczne. Są to:

– Radosna Parada Niepodległości;

– „Szlachetna paczka”;

– zbiórka zniczy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

– „Góra grosza”;

– „Wigilia dla zwierząt”;

– „Sprzątanie świata”;

– Dzień Ziemi;

– Dzień Drzewa;

– zbiórka nakrętek i elektrośmieci.

Tradycją naszej szkoły są zajęcia integracyjne dla dzieci z okolicznych przedszkoli.