Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl


Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Lider projektu:
Gmina Wrocław

 Partner projektu:
Gmina Czernica

  Cel projektu:
Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych
i  szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie skierowane do uczniów:

 1. interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów – wspierające wielokierunkową aktywność poznawczą dzieci. Program zajęć będzie zawierał m.in.: zagadnienia z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych a realizowany będzie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych.
 2. Indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych:
  • zajęcia dodatkowe z logorytmiki / zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki – wspierające rozwój motoryki, słuchu i mowy
  • zajęcia dodatkowe z komunikacji dla porozumienia i współdziałania w grupie – rozpoznawanie/wyrażanie emocji, kształtowanie umiejętności społecznych
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zajęcia dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowanie podstawy programowej
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki i języków obcych – zajęcia z wykorzystaniem TiK dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz dla uczniów/uczennic chcących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i umiejętności
 4. zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe – zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów/uczennic z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 5. zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, geografia) –  realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, zajęcia ukierunkowane na rozwijanie ciekawości, kreatywności, rozumienia procesów zachodzących w świecie, krytycznego myślenia, wnioskowania, współdziałania w grupie
 6. zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego – poradnictwo indywidulane i grupowe, zapoznanie z obecnymi trendami rynku pracy oraz ofertą edukacyjną szkół i uczelni wyższych, kształtowania kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, w tym wsparcia uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych

Grupa docelowa:

 • 42 szkoły

Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

 • 5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
 • 796 nauczycieli/nauczycielek
 • 480 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
 • Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
 • Wkład własny: 515 786,21 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
Strzegomska 49 a
33-611 Wrocław

Kierownik projektu

Katarzyna Trębacz

ktrebacz@ckz.edu.pl

wew. 127

pok. 403

Koordynatorzy

Katarzyna Ziętek

kzietek@ckz.edu.pl

wew. 133

pok. 404

Justyna
Grela – Hajduk

jgrela-hajduk@ckz.edu.pl

 

wew. 114

Marek Chmara

mchmara@ckz.edu.pl

wew. 130

Strona internetowa projektu:

https://www.ckz.edu.pl/index.php/klucz-do-przyszlosci/
 


KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

 Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Lider projektu: Gmina Wrocław

Partner projektu: Gmina Czernica

Cel projektu: Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych  i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie:

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów:
 • Szkolenie z podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek
 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języków obcych
 • zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe

 Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław: Centrum Kształcenia Zawodowego

Realizacja w szkole projektu:

 1. W okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020

Nazwa zajęć

Numer grupy

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia

 

Okres realizacji zajęć

 

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

1 MZ

 

Marta Zimierska

od 03.02.2020                           do 20.06.2020 czwartek od 12.05 do 12.50

 

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

2 DK

 

Dorota Kiraga

od 27.02.2020                           do 21.05.2020

czwartek od 14.10 do 14.55

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

3 IL

 

Izabela Latko- Bożek

od 03.02.2020                           do 20.06.2020

wtorek 14.10-14.55

ZAKOŃCZONE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

4 BW

 

Beata Walczuk

od 07.02.2020                          

piątek od 17.30 do 19.00

od 28.02.2020 do 17.04.2020

piątek od 17.30 do 18.15

ZAKOŃCZONE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

5 MS

 

Małgorzata Szymańska

od 05.02.2020                           do 29.04.2020

środa 7.30 – 8.15

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

6 JM

 

Julia Matulewicz

od 26.02.2020                           do 15.04.2020

środy od 15:00 do 15:45

ZAKOŃCZONE

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

7 MM

 

Małgorzata Matraszek

od 03.02.2020                           do 20.06.2020

poniedziałek 8.20-9.05

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z chemii

8 MK

 

Małgorzata Krajewska- Barnaś

od 03.02.2020                           do 20.06.2020

środa 15.00-15.45

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologii

9 KZ

 

Krystyna Zazula – Sielawska

od 27.02.2020                           do 28.05.2020

czwartki od 14.00 do  15.30

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z fizyki

10 RK

 

 Renata Karaszewska

od 03.02.2020                           do 20.06.2020

poniedziałki 7.30-9.00

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z geografii

11 KJ

 

Katarzyna Józefowicz

od 05.02.2020                           do 22.04.2020

środa od 14.10 do 14.55

 

 

Zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego

12 DK

 

Dorota Kozak

 

od 2.03.2020- 28.05.2020

Poniedziałki 16.00-16.45

 1. W okresie od września 2020 do grudnia 2020

Nazwa zajęć

Numer grupy

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia

Data

wrzesień- grudzień 2020

 

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

1 MZ

 

Marta Zimierska

od 01.10.2020                           do 06.11.2020

piątek od 10.00-10.45

 

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

2 DK

 

Dorota Kiraga

od 17.09.2020                           do 10.12.2020

czwartek od 15.00 do 15.45

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

5 MS

 

Małgorzata Szymańska

od 16.09.2020                           do 07.10.2020

środa 15.00 – 15.45

ZAKOŃCZONE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

7 MM

 

Małgorzata Matraszek

od 22.09.2020                           do 15.12.2020

wtorek 15.00-15.45

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z chemii

8 MK

 

Małgorzata Krajewska- Barnaś

od 17.09.2020r                           do 10.12.2020r

czwartek 7:30 – 8:15

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologii

9 KZ

 

Krystyna Zazula – Sielawska

od 18.09.2020                           do 09.11.2020

piątek od 14.10 do  14.55

poniedziałek od 15.00-15.45

ZAKOŃCZONE

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z fizyki

10 RK

  

Renata Karaszewska

od 18.09.2020                           do 11.12.2020

piątek 15.00-16.30

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z geografii

11 KJ

 

Katarzyna Józefowicz

od 07.10.2020                           do 25.11.2020

środa od 15.00 do 16.35

Zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego

12DK

 

Dorota Kozak

od 7.10.2020

do  14.12.2020

poniedziałek 15.00-15.45

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

13IP

 

Izabela Piwo

od 22.09.2020

do 3.11.2020

wtorek 15.00-15.45

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

14BW

 

Beata Walczuk

od 21.09.2020                          

do 27.10.2020

poniedziałek od 16.45 do 17.30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

15 MS

 

Małgorzata Szymańska

od 14.10.2020                           do 16.12.2020

środa 15.00 – 15.45

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

16 MZ

 

Izabela Latko- Bożek

od 1.10.2020

do  17.12.2020

czwartek 7.30-8.15

 

III. W okresie od stycznia 2021  do czerwca 2021

 

Nazwa zajęć

Numer grupy

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia

Data

styczeń- czerwiec 2021

 

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

1 MZ

 

Marta Zimierska

od 29.01.2021                          do 26.03.2021

piątek od 9.10-9.55

w dniu 29.01.2020 od godziny 8.20-9.55

 

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

2 DK

 

Dorota Kiraga

 

 

od 03.02.2021                          do 29.03.2021

poniedziałek

od 12.05 do 12.50

wyjątek: środa 3.02.2021)

godzina: 12.05 – 12.50

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

7 MM

 

 

Małgorzata Matraszek

od 02.02.2021                           do 30.03.2021

wtorek 15.00-15.45

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z chemii

8 MK

Małgorzata Krajewska- Barnaś

od 05.02.2021 r                           do 28.05.2021

piątek 15.00 -16.30

co dwa tygodnie

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z geografii

11 KJ

 

Katarzyna Józefowicz

Od 24.02.2021

do 31.03.2021 

środa od 15.00 do 16.30

Zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego

12DK

 

Dorota Kozak

od 01.03.2021

do  17.05.2021

poniedziałek 15.00-15.45

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

13IP

 

Izabela Piwo

od 02.02.2021

do 13.04.2021

wtorek 14.10-14.55

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

14BW

 

Beata Walczuk

1.02.2021 oraz 12.02.2021

w godz. 8.15 – 9.45

1, 8, 15, 22 i 29 marca 2021 (poniedziałki) w godz. 16.45 – 17.30 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

15 MS

 

Małgorzata Szymańska

od 27.01.2021                           do 24.03.2021

środa 15.00 – 15.45

Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe

18 MZ

 

Izabela Latko- Bożek

od 03.02.2021

 do 31.03.2021

środa godz. 14.10-14.55

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologii

17 MT

 

 

Magdalena Trybała

od 29.01.2021

do 18.06.2021

piątek 15.00-15.45

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z fizyki

19 RK

 

  Renata Karaszewska

od 01.02.2021                           do 29.03.2021

poniedziałek 15.30-17.00

 

 

Skip to content