RADA RODZICÓW – SKŁAD


Michał Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Rodziców
Beata Zając- Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Wiśniewska – Skarbnik
Marta Wrońska – Sekretarz

e-mail do Rady Rodziców: radar.sp76@gmail.com

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy!