U C H WA Ł A   N R 6 3 / 2 0 2 2   R A D Y  M I N I S T R Ó W   z dnia 29 marca 2022 r.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

            „(…) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” przewiduje kompleksowy pakiet rozwiązań mających na celu zapewnienie uczniom szkół dostępu do „Laboratoriów przyszłości”, czyli nowoczesnego wyposażenia szkół pozwalającego każdemu realizować w pełni swój kreatywny potencjał, nie tylko na lekcjach techniki i nie tylko w ramach obowiązkowych 5 zajęć edukacyjnych, ale też  w ramach innych zajęć i innych form rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych. (…) Program będzie realizowany w roku 2022 i 2023.

            (…) Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
– zapewnienie szkołom środków finansowych na rozwijanie szkolnej infrastruktury i wyposażenie szkół;
– stworzenie przestrzeni szkolnej umożliwiającej wymianę wiedzy, dobrych praktyk w rozwijaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, w tym zwłaszcza umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych w tym obszarze. (…)”

„Laboratoria Przyszłości”

– największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!   

    Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych. (…) Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów! Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt. (…)”

gov.pl/laboratoria

INFORMACJE O GMINIEZAKUPIONY SPRZĘT