Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Uczeń w formie

Edukacja zdrowotna w profilaktyce nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Program finansowany przez Miasto Wrocław


Prezentacja

 

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi przystąpiła do Programu „Uczeń w Formie”. Koordynatorem programu jest wicedyrektor Jowita Panek. W ramach programu zamówiono przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących promowania racjonalnego sposobu żywienia, profilaktyki nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego.

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Program ma za zadanie:

– zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego

– kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania u dzieci, młodzieży i rodziców

– ocenę stanu zdrowia odbiorców programu

– motywowanie do aktywności ruchowej

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

 

Jadłospisy dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością:

https://www.spzoz.wroc.pl/images/pliki/programy_zdrowotne/Nadwaga/jad%C5%82ospisy-dla-dzieci-i-m%C5%82odziezy-z-nadwaga-i-oty%C5%82oscia-1500-kcal.pdf

  • Jadłospis 1800 kcal

https://www.spzoz.wroc.pl/images/pliki/programy_zdrowotne/Nadwaga/jad%C5%82ospisy-dla-dzieci-i-m%C5%82odziezy-z-nadwaga-i-oty%C5%82oscia-1800-kcal.pdf

Rekrutacja do programu prowadzona jest przez pielęgniarki medycyny szkolnej. Pielęgniarki typują do programu dzieci na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych we wrocławskich szkołach podstawowych ( klasy I, III, V ) . Ponadto każde dziecko, u którego pielęgniarka szkolna lub rodzic stwierdzi nieprawidłowości związane z okresem rozwojowym tj. otyłość lub nadwagę może również zgłosić się na edukację.

Wytypowane przez pielęgniarki medycyny szkolnej dzieci zgłaszają się wraz z rodzicami/opiekunami na edukację zdrowotną, podczas której dziecko objęte jest opieką lekarza pediatry, dietetyka, psychologa i rehabilitanta.

 Materiały do pobrania:

List do rodziców: http://www.spzoz.wroc.pl/files/list-do-rodzic%C3%B3w.pdf

Karty z Ćwiczeniami http://www.spzoz.wroc.pl/files/karty-z-cwiczeniami.pdf

 

 
 
  •  
Skip to content