Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DWA EGZEMPLARZE.

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

————————————————————————————————————————————————————–

REZYGNACJA Z OBIADÓW

————————————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

————————————————————————————————————————————————————–

JADŁOSPIS


OPŁATA ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU WYNOSI 95,00zł
14.10.2022 i 31.10.2022 OBIADY NIE BĘDĄ WYDAWANE
KOSZT JEDNEGO OBIADU DWUDANIOWEGO WYNOSI 5,00 ZŁ.

informacją o wysokości wpłaty wysyłane będą do Państwa mailem

 INTENDENT TEL. 71 7986864 WEW. 114

intendent@sp76.wroclaw.pl


Wpłat dokonujemy:

  • Na indywidualny numer konto bankowego od 01 do 10 dnia każdego miesiąca:

z dopiskiem –
wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ………..

OPÓŹNIENIA W OPŁATACH SPOWODUJĄ NALICZANIE USTAWOWYCH ODSETEK

 

Skip to content