Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Informacje o projekcie

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0142/21

„Postaw na rozwój – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 76, Szkoły Podstawowej nr 78, Szkoły Podstawowej nr 109, Szkoły  podstawowej nr 113 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116”

 

Cel główny projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów i uczennic 4 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

 

HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA

w Szkole Podstawowej nr 76 z oddziałami Sportowymi

 

Zadanie 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 

Klasa

Rodzaj zajęć

Termin

Osoba prowadząca

Miejsce

Klasa  6a

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki

Poniedziałki

7.30 – 8.15

Beata Walczuk

Sala 31

Klasa  4a

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki

Wtorek

7.30 – 8.15

Beata Walczuk

Sala 31

 

Zadanie 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów

 

Klasy

7e 8e

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Piątek

14.00 – 14.45

Beata Walczuk

Sala 31

Klasy

7-8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia chemiczne .

Czwartek

15:00 – 16:30

Małgorzata Krajewska-Barnaś

Sala 32

Klasy

5-8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze

Wtorek .

15.00-16.30

Krystyna Zazula – Sielawska

Sala 35

Klasy

7-8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia fizyczne

Piątek

 15.00 –  16.30

Renata Karaszewska

Sala 34

Klasa 3b

Zajęcia interdyscyplinarne                 dla klas I- III 

Poniedziałek

9.05-9.55

Izabela Latko- Bożek 

świetlica

 

 

Zadanie 3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów

 

Klasa 4b

Warsztaty uczenia się

wtorek

7.30-8.15

Małgorzata Promirska

Sala 10

Klasa 4c

Warsztaty uczenia się

środa

10.00- 10.45

Małgorzata Promirska

Sala 15

 

Zadanie 5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

 

 

Klasy 4-6

Zajęcia socjoterapii

poniedziałek

7.30  – 8.15

Jowita Panek

Sala 26

Klasa 1b

Zajęcia socjoterapii

11.10.2022 wtorek

Godz.13.10 -13.55

Marta Dunaj

sala SO

Klasa 7-8

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Wtorek

14.10-14.55

Małgorzata Koźlarska

Sala 26

 

Skip to content