KARTA ROWEROWA

KLASY IV Treści przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową przerabiane są na lekcji techniki w klasie IV. (Zał. 1) Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Odbywa się w szkole. 1. Część teoretyczna składa się z 25 pytań w formie testu. 2. Test praktyczny na rowerze potwierdzający umiejętność poprawnej jazdy, manewrów i obsługi roweru. […]

zDolny Ślązak

18 października 2022 rozpocznie się kolejna edycja dolnośląskich  konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak, która obejmuje  9 osobnych konkursów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Są to konkursy o zasięgu wojewódzkim. Składają się z 3 etapów – eliminacji szkolnych, etapu powiatowego i finału wojewódzkiego. W konkursach mogą brać uczniowie […]

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo!!! Na wstępie bardzo dziękuję za wybór mojej oferty ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023 i za powierzone zaufanie. Będę z Państwem przez cały rok i jeszcze dłużej jeśli Państwo pozwolą: ·    będę do dyspozycji od września aby każdy rodzic miał jasność jakie ubezpieczenie może wykupić dla swojego dziecka      na bieżąco będę do dyspozycji […]

DZIENNIK ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

ZALOGUJ SIĘ DO DZIENNIKA ZALOGUJ SIĘ DO DZIENNIKA INSTRUKCJA  LOGOWANIA Adres strony do logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/wroclaw FILM Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika UONET+  FILM Jak odzyskać hasło do do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN

PAKIET STARTOWY / Стартовий пакет

Poradnik ten adresujemy do rodziców uczniów, którzy rozpoczynają lub kontynuują edukację w Polsce i pochodzą z innego kraju lub wracają do Polski z emigracji. Цей довідник ми адресуємо батькам учнів, які починають або продовжують навчання в Польщі й походять з іншої країни або повертаються до Польщі з еміграції. Pakiet startowy PL Pakiet startowy UKR

ZEBRANIA

      31 stycznia 2023r. 1 lutego 2023r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Ważne informacje: W związku ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2022r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty: „Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących […]

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

KLIKNIJ ŻEBY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych. Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na: przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w […]