Cele konkursu:

  • Wzmacnianie więzi z najbliższą okolicą,
  • Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
  • Poznawanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
  • Popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów I etapu edukacyjnego.

Znaczenie: Konkurs bierze udział w XXVIII edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz   Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Patronat merytoryczny: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Adresaci: uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

Przebieg – konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1

karta zgłoszenia do etapu międzyszkolnego

ZAŁĄCZNIK 2 

zgoda na udział w konkursie

ZAŁĄCZNIK 3

Klauzula informacyjna