WYNIKI FINAŁU XXI KONKURSU WIEDZY O WROCŁAWIU „WROCŁAWSKIE KRASNALE”
W dniu 20 maja 2022r. jury konkursu w składzie:
przewodnicząca: Izabela Przepiórkiewicz – doradca metodyczny WCDN
członkowie: Dorota Kiraga, Renata Płochocka, Anna Piguła, Wioletta Marciniak – koordynatorki konkursu
ustaliło następujące wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 58 w ZSP nr 8

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 50
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 90

Najciekawsze przedstawienie legendy pt. „Kamienna głowa” przygotowała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 58 w ZSP nr 8.

 
Dnia 3 czerwca 2022r. odbędzie się w naszej szkole uroczyste wręczenie pucharu zwycięskiej drużynie. Dyplomy dla pozostałych uczestników będą do odebrania w sekretariacie szkoły od piątku 3 czerwca. 
Wszystkim uczniom i nauczycielkom dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy dużej wiedzy na temat naszego miasta i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.
 


Wyniki etapu międzyszkolnego XXI Konkursu Wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”
Informujemy, że do finału XXI Konkursu Wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale” zakwalifikowały się drużyny następujących szkół:
Szkoły Podstawowej nr 6
Szkoły Podstawowej nr 40
Szkoły Podstawowej nr 50
Szkoły Podstawowej nr 58
Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
Szkoły Podstawowej nr 80
Szkoły Podstawowej nr 90
Szkoły Podstawowej nr 107
Gratulujemy wszystkim drużynom i nauczycielom przygotowującym uczniów i przypominamy, że zgodnie z punktem III regulaminu konkursu:

” ze względu na trwającą pandemię i zaostrzone przepisy epidemiczne finał będzie miał inny przebieg niż dotychczas

Trzyosobowa drużyna przygotuje przedstawienie wybranej legendy lub historii krasnala z podanego zakresu tematycznego (drużynę może wspomagać dwóch dodatkowych uczniów). Opiekun drużyny przesyła nagranie przedstawienia (w postaci linku do nagrania) na adres organizatora: krasnale@sp76.wroclaw.pl do wtorku 17.05.2022 r. 

 Nagrody dla swoich uczniów zapewniają szkoły w cenie 25 zł dla jednego uczestnika. 

Czas przedstawienia: do 5 minut.

Za przekroczenie wyznaczonego czasu drużyna zostanie zdyskwalifikowana.”

 


 

XXI KONKURSU Wiedzy o Wrocławiu „WROCŁAWSKIE KRASNALE”

rok szkolny 2021/2022

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego oraz   Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Patronat merytoryczny: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Adresaci: uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

Przebieg – konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

etap szkolny – powinien odbyć się do piątku 28.01.2022 r. Zadania konkursowe szkoła opracowuje samodzielnie.

Trzech najlepszych uczniów utworzy drużynę reprezentującą szkołę w II etapie

Zgłoszenia należy nadsyłać do piątku 18.02.2022r. drogą mailową na adres: krasnale@sp76.wroclaw.pl  na  druku zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku nr 1

 

Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK 1 
karta zgłoszenia do etapu międzyszkolnego
ZAŁĄCZNIK 2
zgoda na udział w konkursie
Klauzula informacyjna