Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Wyniki etapu międzyszkolnego

 XXII Konkursu Wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”

 

Dnia 15 marca 2023 r. w trzech wrocławskich szkołach: SP 58, SP 80, SP 90 odbył się etap międzyszkolny XXII Konkursu Wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”. Trzyosobowe drużyny z 13 wrocławskich szkół podstawowych miały za zadanie wykonać 10 zadań i wykazać się wiedzą dotyczącą naszego miasta. Jury pod przewodnictwem P. Izabeli Przepiórkiewicz – doradcy WCDN, po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich konkursowych kart pracy, wyłoniło pięciu finalistów tegorocznego konkursu. Są to drużyny ze Szkół Podstawowych nr: 58, 80, 91, 30,33. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy o Wrocławiu, a finalistów zapraszamy na finał XXII Konkursu Wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”, który odbędzie się 17 maja 2023 r. w naszej szkole.

 

 

Cele konkursu:

  • Wzmacnianie więzi z najbliższą okolicą,
  • Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
  • Poznawanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
  • Popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów I etapu edukacyjnego.

Znaczenie: Konkurs bierze udział w XXVIII edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz   Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Patronat merytoryczny: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Adresaci: uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

Przebieg – konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1

karta zgłoszenia do etapu międzyszkolnego

ZAŁĄCZNIK 2 

zgoda na udział w konkursie

ZAŁĄCZNIK 3

Klauzula informacyjna

 
 
 
 
 
 
 
Skip to content